“Råskinnet”- Cross country running

English version further down the page

Jeg har blitt utfordret. Og jeg svarte JA! Så første helgen i mai står jeg nervøs på startstreken klar til å løpe de 10KM de kaller “Råskinnet”!

“Råskinnet” er ett realt terreng løp på 10KM på Sognsvann. Jeg har blitt fortalt at det er ett hardt løp, men mye moro. Vi får se……

Bildene fra fjor årets løp sier vel  mer en 1000 ord!

Råskinnet1Råskinnet3

Vel når jeg svarte ja så måtte jeg jo begynne litt resurch. Når jeg først skal gjøre det må det jo gjøres ordentlig! Så hvordan trener man til ett sånt løp? Kanskje litt sent å begynne med det nå, men jeg har en del løpe trening…bare ikke så mye i terreng.

Jeg skal legge opp 3 dager i uka hvor jeg spesielt tenker på dette løpet. I følge birkebeiner`n redaktør Kristin Roset skal du visst fint klare å trene deg opp til ett 10KM løp på 3-4 uker med denne formelen.

Dag 1: Langtur på 1-1,5t i terrenget og grusvei i rolig tempo. Da blir du vant til å løpe over lengre tid i lignende terreng som under løpet.

Dag 2: Fartslek i terreng. En times løpetur der du øker og slakker på farten i de midterste 20 min. Du skal ikke få melkesyre, bare leke med tempo vekslinger.

Dag 3:Progresjonstur på grus-eller skogsvei. 10 min rolig oppvarming. Øk så farten hvert 5. min, til du har løpt 45 minutter. De to siste fartstersklene skal gjøre deg ordentlig sliten, og litt melkesyre er greit. Ro ned de siste 10 min. NB! Ikke press deg til melkesyre den siste uken før løpet.

Ikke noe problem å trene ute i dette flotte været
Ikke noe problem å trene ute i dette flotte været

Neste gang skal jeg fortelle dere om denne jentegjengen som kommer på besøk til meg i kveld.

jentegjengen

English:

I have been challenged. And I said YES! So the first weekend of May I stand nervous at the starting line ready to run the 10KM they Call “Råskinnet” (thugs)!

“Råskinnet” is a 10 km cross country race at Sognsvann. I have been told that it is a hard race, but a lot of fun. We’ll see ……
The pictures from last year’s race says more than a 1000 words!

Råskinnet1

Råskinnet3

Well when I said yes I had to start a little resurch. When I do it , it must be done properly! So how do you train for a run like this? Maybe a bit late to start now, but I have done a bit of running  … just not so much in terrain.

I’ll use three days a week where I’m especially thinking of this race. According to birkebeiner `n editor Kristin Roset you will  be able to train yourself ready for a 10KM run in 3-4 weeks with this formula.

Day 1: Long-distance 1-1.5 t mud and dirt road at a slow pace. Then you get used to running for long periods of time in similar terrain during the race.

Day 2: playing With speed on terrain. An hour jog where you increase and decrease on the road in the middle 20 min. DO not get lactic acid, just play with pace exchanges.

Day 3: progression on gravel or road. 10 min quiet pace. Increase speed  every 5 min, until you have run for 45 minutes. The last two speed  increases will make you real tired, and a little lactic acid is fine. Calm down the last 10 min. NB! Do not force yourself to lactic acid during the last week before the race.

No problem exercising outside in this great weather
No problem exercising outside in this great weather

Next time I’ll tell you about this gang of girls who comes to visit me tonight.

jentegjengen

3 thoughts on ““Råskinnet”- Cross country running

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s