Samuraier og sumobrytere / Samurai and sumowrestlers

Satsuma samurai under boshin-perioden
Satsuma samurai under boshin-perioden

English version further down the page

Har du sett “The 47 ronin” som har gått på kino nå? En film løst basert på japanske legender.  Vi satt å så denne filmen da en spesiell scene minte meg på noe jeg lærte ganske tidlig etter å ha begynt med sumo. Historien bak det hele. En ganske unik en. Kanskje litt mer spesiell enn hva folk flest vet.

Ett lite stykke inn i filmen legges det opp til en kampscene hvor de to naborikene sender ut sine beste samuraier for å sloss. Og tro det eller ei…. det er visst slik det hele startet….

LØSNINGEN PÅ PROBLEMET

De japanske provinslederene brukte sine beste samuraier for å gjøre opp i “ringen”, når det var krig og uenigheter. Med tiden så de seg lei av å miste sine beste menn på denne måten. Det ble da avgjort at det skulle gjøres opp uten våpen. Der av  lendekledet (Belte) og de rituelle bevegelsene som er for å vise motstanderen at man ikke bar våpen. Det var viktig å ikke vise følelser ,og vise motstanderen respekt.

POPULARITETEN STIGER

Etter hvert ble disse kampene så populære hos det japanske imperiet at de påla provins representantene å sende sine menn for  konkurrere. Etter hvert var det mest herreløse samuraier (Ronin) som konkurrerte for å tjene til livets opphold.

NOE Å VÆRE STOLT AV?

Sumo har vært en aktiv sport i Norge siden 1995. Da vi ble invitert over av det japanske forbundet som ville spre sumo i Europa, med tanke på at det skulle bli en OL gren.

Det er kanskje en litt rar sport i våre øyne…. Kanskje merkelig at en jente velger å drive denne grenen…Jeg har faktisk møtt en fyr som med gapende munn klarte å presse frem at  han syns jeg var for “nusselig” til å drive med noe sånn.  Har til og med møtt en dame på fjellet som fikk venninnen til å ta ett bilde av oss sammen…hahaha. Ja ja ,det er kanskje litt annerledes, men man får mange morsomme reaksjoner og bleie komentarer. Men man kan vel være litt stolt av å ta del i en sport med så gammel og unik historie, eller hva??

Vel ,  jeg skal i hvertfall konsentrere meg om å bli en av de beste jentene i verden!

 

English:

Satsuma samurai during boshin-perioden
Satsuma samurai during boshin-period

 

Have you seen ” The 47 ronin ” movie ? A movie loosely based on Japanese legends. We started watching this movie when a particular scene reminded me of something I learned pretty early after starting with sumo . The story behind it all . A rather unique one . Maybe a little more special than what most people know .

A little while in to  the Movie there is a fight scene where the two neighboring villages sent  their best samurai to fight. And believe it or not …. it’s  the way it supposedly started ….

TO SOLVE THE PROBLEM

The Japanese provincial leaders used their best samurai fighter in the ” ring” , when there were wars and disputes . With time they tired of losing their best men  this way. It was then decided that it would be settled without weapons. This how the loin cloth ( belt ) and the ritual movements came to be,  to show the opponent that you did not  carry  arms . It was important not to show emotion and show your opponent respect.

 

POPULARITY


Eventually these games became  so popular with the Japanese Empire that they ordered provincial officials to send their men  to compete. After a while it was mostly stray samurai (ronin) who competed to earn a living.

 

SOMETHING TO BE PROUD OF ?

Sumo has been an active sport in Norway since 1995. When we were invited over by the Japanese federation that wanted to spread sumo in Europe , trying  to make the sport  an Olympic discipline.

It is perhaps a little strange sport in our eyes …. Perhaps strange that a girl chooses to engage in this sport … I’ve actually met a guy with gaping mouth that managed to squeeze out that he thought I was too ” cute ” to engage with something like sumo. Have even met a lady  that got her friend to take a picture of us together … hahaha . Well, maybe it’s a little different, but you get many funny reactions and diaper commentarys. Butt could`nt one be proud of taking part in a sport With an old and unique history , or what ? ? :)

Well, I will certainly concentrate on becoming  one of the best girls in the world!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s