To nye “reisepartnere”/ Two new “travel partners”

English Version further Down the page

beastie

Lyst på litt hjelp med ømme og stramme muskler??

Jeg må fortelle dere om to gode “reisepartnere” jeg var så heldig å ha med meg på tur i helgen! Etter at kiropraktoren hadde gjort det han kunne med min låste rygg, var det opp til meg å gjøre resten av jobben. Erfaringsmessig er det utrolig viktig å ikke sette seg  ned, og bli sittende over lengre tid. Men heller komme seg ut å gå. Ta seg en god tur med lange skritt.

Ved siden av å gå fikk jeg i oppgave å finne ett sted å få meg litt massasje. Det var ikke like enkelt……og heller ikke noen krise denne gangen! Jeg hadde nemlig vært så heldig å fått en pakke i posten morgningen før avreise med nettopp det jeg trengte. Noen ganger er det helt utrolig hvor heldig man kan være!

Dette er mine to nye “venner”:

Rumble roller og Rumble roller beastie

RumbleRoller er den ultimate skumrulle, og din bestevenn for å løse opp i stram muskulatur og ømme muskler. Anbefalt og brukt av bevegelighetseksperter, fysioterapauter,kiropraktorer, og stort sett det som er av fagfolk ,over hele verden. I motsettning til ordinære skumruller har rumble de umiskjennelige “taggene” som fungerer litt på samme måte som tommelfingre og treffer dypere inn i muskelaturen.


Rumble roller Beastie Det perfekte supplementet til RumbleRolleren. Akkurat det samme konseptet, men brukes for å komme til de mindre tilgjengelige stedene på kroppen, og det hvor RumbleRoller er for stor for å komme til.

Kilde: http://www.flexfit.no

Da jeg  fikk disse produktene var min koffert allerede pakket, og som de fleste jener (Antar jeg?!) Var kofferten  pakket til randen. Men pga. den praktiske størrelsen på Rumblerolleren og Beastien var det det lett å lirke de nedi.  Jeg hadde rullen fremme hver kveld, og den lille beastien hadde jeg med meg i bagen under hele stevne. Den fikk løst opp  stramme muskler i nakke og skulder området, som kom av nerver og spenninger før konkurransen. Det tok ikke lang tid før flere av utøverene på laget fant ut av dette ,og ballen ble brukt på rundgang. Denne må faktisk bare prøves!! Jeg kan trygt si at disse rullene hadde mye å gjøre med at jeg i hele tatt klarte å gå ut i ringen på søndag. Det er viktig å poengtere at den kan brukes på stort sett hele kroppen, ikke bare ryggen som jeg gjorde.

Har du ikke prøvd denne typen produkter før kan du lese mer om det her i flexfit.no sin egen blogg , og bestille varene fra deres hjemme side www.flexfit.no . Ta en titt og jeg er sikker på at du også blir overbevist. Prisen er ikke gal den heller 😉

20140430-090612.jpg

ENGLISH:

Want some help with sore and tight muscles??

I have to tell you about two good “travel partnersI was so fortunate to have with me on tour this weekend! After the chiropractor had done what he could with my locked back, it was up to me to do the rest of the job. Empirically, it is incredibly important not to sit down and be sitting for long periods of time. But rather get out for a walk. Take a good walk with long strides.

Next to walking, I got the task of finding a place to get some massage. It was not as easy as I hoped …… nor any crisis this time! I had in fact been lucky enough to received a package in the mail morgningen before leaving with just what I needed. Sometimes it’s amazing how lucky you can be!

These are my two new “friends“:

Rumble roller and Rumbleroller beastie

Rumble Roller is the ultimate foam roller, and your best friend to loosen up tight muscles and sore muscles. Recommended and used by mobility specialists, physiotherapists, chiropractors, and mostly those professionals worldwide. In opposit to ordinary foam rollers have the unmistakable rumble tags” that works somewhat the same way as the thumb fingers and hit deeper into the musculature.

Rumble roller Beastie The perfect complement to the Rumble Roller. Exactly the same concept, but used to get to the less accessible places on the body, and the Rumble Roller is too big to get to.

Source: http://www.flexfit.no

 

When I received these products was my suitcase already packed, and like most Girls (I Assum?!)the  Was suitcase packed to the brim. But due to the practical size of the RumbleRoller and Beastie it was easy to squeese in. I used the rumbleroller  every night and the little beastie I had with me in the bag during the whole competition. It  fixed up tight muscles in the neck and shoulder area, which came of nerves and tension before the competition. It was not long before several of the athletes on the team found this out, and the ball was used in rotation. This  actually have to be tried! I can safely say that these products had much to do with me making it  out on to   the ring on Sunday.

Have you not tried this type of product before, you can read more about it here in flexfit.no their own blog, and order goods from their home page www.flexfit.no. Take a look and I am sure that you too will be convinced. The price is not crazy  either😉

 

Sammendrag / Summary

English Version further Down the page

NOR-RUS
NORWAY VS. RUSSIA

Vel hjemme igjen, gir det rom til ettertanke og analysering av stevnet. Dessverre gikk det ikke min vei i helgen. Sumo er en null-feil sport, og uheldigvis for meg hadde jeg en dårlig dag. Det kan være mange grunner til det, og det er en del ting som skal endres til neste gang. Men jeg tar med meg erfaringen, og går fra stevne med følelsen av at teknisk sett har jeg absolutt noe der å gjøre, men jeg må gjøre om litt på forberedelsene på forhånd. Jeg var også super uheldig med at ryggen låste seg på torsdag , og med litt hjelp og flaks fra Lillestrøm kiropraktorsenter og http://www.flexfit.no så fikk vi sånn halvveis kontroll på den før søndag.

FREMOVER

Nå er jeg så heldig at det kun er 8 uker til vi reiser til Bulgaria. Og jeg har en hel del endringer som skal gjøres til da. Da blir det helt uaktuelt å reise hjem uten noen medalje.

TUSEN TAKK

Tusen takk for alle hilsner og lykke ønskninger som ble sendt min vei i helgen. Jeg kan garantere dere at ingen er mer skuffet enn meg, men dette tar jeg igjen! Neste gang er den medaljen min!! Det er når man møter motgang det gjelder å ikke gi seg.

Jeg har hatt litt problemer med nett dekning i helgen så flere innlegg kommer i løpet av uken.

ENGLISH

Back home again, it gives room for reflection and analysis of the weekend. Unfortunately, it did not go my way this weekend. Sumo is a zero-fail sport and unfortunately  for me, I had a bad day. There can be many reasons for that, and there’s a few things that will change befor next time. But I‘ll take the  experience, going from competition with the feeling that technically I have absolutely something to do in that leauge but I have to do a bit of preparation in advance. I was also super unlucky that my back locked on Thursday, and with some help and luck from Lillestrom chiropractic center and http://www.flexfit.no  we got  halfway control of it befor Sunday.

FORWARD

Now I am so lucky that it`s  only eight weeks until we travel to Bulgaria. And I have a lot of changes to be made until then. Then it is out of the question to go home without any medal.

THANK YOU

Thanks for all the greetings and good luckwishes that were sent my way this weekend. I can guarantee you that no one is more disappointed than me! Next time is it my medal! It’s when you face adversity ,you have to work harder, and not give up.

I‘ve had some problems with WiFi  this weekend so several posts will come during this week.

 

 

Da er vi i gang! / Then it’s on!

English version further down The page

Da er vi i gang! Nivået er sky høyt og ingen forventer at lille Norge skal ta medaljer i dette selskapet. Vi fikk en bronse medalje i U23 åpen i går. Og krysser fingrene for i dag. De sier at nivået her er høyere enn I VM.

English

Then it’s on!! The level is SKY HIGH! Nobody expects little Norway to take any medals in this Championship. We got one bronze in U23 open yesterday.And we cross our fingers for today. They say that The level is higher than in The World Championship.

20140427-092055.jpg

20140427-092106.jpg

Dag 1 EM / Day 1 EC

English version further down The page

Dette har vært en utrolig lang dag!! Etter 24 timer med kun 2 kopper kaffe som eneste næring Var det endelig klart for innveiing. Jeg kunne lettet gå av vekta og vite at det var i boks. Så vi har egentlig brukt resten av dagen i Warszawa med god mat og drikke. En flott by forresten!

Juniorene går i morgen, og vi seniorene går ingen kamper før søndag. Så vi får en rolig dag i morgen også. Veldig flaks for meg som endte opp med en låst rygg og akutt time hos kiropraktoren på torsdag. Heldigvis hadde jeg også fått en flott pakke fra www.flexfit.no med akkurat de tingene jeg trengte. Skriver litt om det i morgen;) Vel nå er det natta her, så oppdaterer jeg mer i senere! 🙂

English
It’s been a realy long day! And after 24 hours with only 2 cups of coffee, it was finaly time for weigh-in. I was relived to see that The weight was ok . The rest of The evening we spent in Warszawa eating and drinking. It’s a great city by The way!

The junior wrestlers are compeeting tomorrow, and The seniors on sunday. So we have a quiet day tomorrow. Lucky for me beacuse of my back which I got some problems with on thursday evening. But I got a realy great package from www.flexfit.no whit just The things I needed 🙂 I’ll write more about this later! Have a good night everybody, I’ll update more tomorrow.

20140425-234656.jpg

20140425-234705.jpg

20140425-234731.jpg

Europamesterskap del 1/ European championship part 1

English Version further Down the page

EM gjengen

STATUS RAPPORT

Da er siste sumo trening gjennomført før avreise. Vekt er underveis og nerver er ute av kontroll….. så da er alt som det bør være 🙂 Jeg er utrolig spent på dette stevne, og ser bare frem å stå klar til start å få svar på det spørsmålet. Jeg skal oppdatere så ofte jeg kan. Følg gjerne siden min på facebook for oppdateringer og bilder fra avreise til hjemkomst. Dette blir stevnet hvor jeg møter de desidert sterkeste motstanderene.

EUROPAMESTERSKAP DEL 1

Hvorfor heter dette innlegget Europamesterskap del 1? Det skal jeg oppklare nå. Det europeiske sumo forbundet er splittet p.g.a uenigheter. Det arrangeres derfor to EM dette året. Polen i April og Bulgaria i Juni.  Altså reiser vi til årets første  og hardeste EM i morgen tidlig. Vi deltar på begge å håper at uenighetene snart blir lagt til side og samarbeidet kan fortsette. Viljen er i hvertfall der.

Og se her! Trenger ikke være stor for  å dominere i en sumokamp 😉

http://www.herpiderp.com/video/775/skinny-sumo-wrestler-dominates-fatties

 

ENGLISH:

STATUS REPORT

Well  the last sumo training  before departure is completed. The Weight is on it`s way and nerves are OUT of control ….. so  everything is as it should be 🙂 I am incredibly excited about this competition and look forward  to be ready to start and answer that question. I will update as often as I can. Feel free to follow my page on facebook for updates and photos from departure to return. This is the competition where I meet the absolute strongest opponents.

EUROPEAN CHAMPIONSHIP PART 1

Why do I call this post European Championship Part 1? I’ll clarify now. The European Sumo Association is split due to disagreements. It is therefore held two European Championships this year. Poland in April and Bulgaria in June. So we going to the first and hardest EC tomorrow morning. We attend both  hoping that disagreements  soon  will be laid aside and the cooperation can continue. The will is certainly there.

And look here! No Need to be large to dominate in a sumomatch😉 http://www.herpiderp.com/video/775/skinny-sumo-wrestler-dominates-fatties

Lesjaverk, Norway

English Version further Down the page

Vi har hatt en flott tur! Det høres som vanlig ut som en stor klisjè, men det å komme seg ut fra byen og maset er terapi for sinnet. Her har vi gått rundt i skogen omringet av mektige fjell. Nesten ikke møtt på mennesker, og de man møter på hilser man på og slår av en prat  selv om man adri har møtt hverandre før. Klisjè får være det det er. For meg var dette en deilig pause.

Men nå er vi hjemme igjen og det er kun 4 dager til vi reiser til Polen for å konkurrere. Jeg er ikke helt i boks med vekta enda, så her har man ikke tid til å ligge på lat siden. Jeg får krysse fingrene, og knyte på meg jogge skoene så ordner det seg nok.

Litt lenger ned på siden er det noen bilder fra turen.

English:

We had a great trip! It sounds as usual like a big cliché, but to get out of town  is therapy for the mind. Here we wandered around in the woods surrounded by majestic mountains. Almost not seeing any other People,  and  the few People you meet , you greet and have a chat with even if you`ve never met them  before. Clichè will be what it is. For me this was a nice break.

But now we are home again and it’s only four days until we leave for Poland to compete. I am not quite in  box with  the weight yet, so I have no time to be on the lazy side. I’ll cross my fingers and tie my jogging shoes on and hope it will be okay.

A little further down the page are some photos from the trip.

Lesja1Lesja2lesja3Lesja

 

 

Core trening i påsken / Core Training this Easter

English Version further Down the page

joggemorgen

Klokken er blitt 06:00 og nå bærer det straks ut på en rask joggetur før påsken begynner på alvor.  Det blir faktisk hele  5 dager uten bryting,spinning eller trening på treningssenter! Men jeg har planen klar. Det skal bli deilig for meg og kroppen med litt nye og alternative treningsøvelser.

Det viktigste for meg er å trene core, og det er det jeg kommer til å fokusere på. Etter at min kiropraktor mistenkte at jeg var svakere på høyreside enn venstre. Ble jeg videre sendt til en fysioterapaut som  ga meg riktige øvelser, og har passet på min fremgang. Det viste seg nemelig at selv om jeg trener mye styrke til vanlig var min core muskulatur svak. Jeg gjorde bare en god jobb med å skjule det bak andre sterke muskler som fikk kompansere for dette. Jeg har nå siden jeg startet i vinter nesten ikke problemer med ryggen og økt over 20 kg i knebøy (!). Så hvis du har mye vondt i korsryggen så kanskje det lønner seg å ta en sjekk;)

Jeg kan i hvert fall sterk anbefale Lillestrøm kiropraktor senter.

Så hva er core og hvorfor er det så viktig? Dette er det jeg har funnet ut:

  • Core er “muskelkontroll som kreves rundt korsryggen for å opprettholde funksjonell stabilitet
  • Når du skal bevege deg trenger du alltid et stabilt punkt å starte bevegelsen fra. Dette punktet er Core. Dette er muskler som automatisk arbeider med å stabilisere ryggen samtidig som resten av kroppen beveger seg. Når disse musklene ikke  er sterke nok og ikke virker automatisk , kan dette  føre til problemer som ryggsmerter m.m.

core-muscles2-300x259

Ha en fortsatt fin påska!

 

English

The time is 6:00 and now  it`s straight out for a quick jog before the Easter holiday realy begins. Actually it will be  5  Whole days without wrestling, spinning or exercise at the gym! But I got the  plan ready. It will be great for  me and body with some new and alternative training exercises.

The most important thing for me is to train core, and that’s what I‘m going to focus on. After my chiropractor suspected that I was weaker on the right-hand side than the left. I was forwarded to a physiotherapist who gave me the right exercises and have watched my progress. It turned out  that even though I exercise a lot of strength , my core muscles  was weak. I just did a good job of hiding it behind other strong muscles that did compensate for this. I have now since I started in the Winter  almost no lower back problems and increased  20 kg in the squat (!). So if you have a lot of pain in your lower back  maybe it pays to take a check😉

I can certainly highly recommend Lillestrom chiropractic center.

So what is the core and why is it so important? This is what I have found:

Core  is the muscular control required around the lumbar region to maintain functional stability”
When you move, you do always a need stable point to start the movement from. This point is Core. These are the muscles that automatically works to stabilize your back while the rest of the body moves. When these muscles are not strong enough and not work Automaticly, this can lead to problems such as back pain etc.

core-muscles2-300x259

Have a great Easter!