Ligge på sofaen fordi jeg fortjener det?!/Lying on the couch because I deserve it ?!

English Version further Down the page

Lindaapril

Ny uke,nye muligheter! Denne uken vet jeg allerede blir en hektisk en. Og jeg blir derfor nødt til å legge inn litt pause og hvile der jeg kan. Ligge på sofaen fordi jeg fortjener det;)

Hvorfor er så viktig med en pause i en stresset hverdag?

1.Stresshormon nivået blir lavere: Noen stresser og jager over lengere tid og det vil fører til ett høyt stress hormon nivå. Når du endelig stresser ned roes pulsen, pusten og musklene dine. Stoffskiftet synker. Du blir mer avslappet og håndtere hverdagen bedre.

2.Bedre livskvalitet: Matgleden og fordøyelsen blir bedre.Kroppen din fungerer bedre. Opplevelse av trivsel og evnen til god sex øker også!

3.Bedre Immunforsvar: Immunforsvaret fungerer bedre når du stresser mindre. Stresshormoner kan også øke blodtrykket, men det vil synke ved å stresse ned.

4.Bedre hud og hår: Hjertet ditt trives best med en god veksling mellom stress og ro,og huden og håret ditt vil få mer liv og glød.

5.Bra for kroppen: Blod sirkulasjonen øker når su stresser ned. Bedre oksygentilførsel til hjernen. Konsentrasjonen og hukommelsen blir bedre. Bare noen små pauser i hverdagen hjelper!

Hvordan stresser du ned i hverdagen?

1.Gode samtaler, hyggelige aktiviteter, intimitet og mosjon.

2.Yoga!

3.Finn balansen. kroppen trenger en god balanse innsats og hvile, stress og avstressing, pliktaktiviteter og lystaktiviteter.

Lindaapril3

Hva skjer i helgen?

Som nevnt er hele uken planlagt. Denne helgen er det  første del av uttak til det norske sandbrytingslandslaget som reiser til VM i juli. Jeg har blitt spurt om jeg vil være med å prøve. Og jeg sier vel ikke nei til en utfordring?! Så i helgen er det shorts og sand som gjelder. Det blir spennende å se om jeg har det som trengs. Oppdatering vil komme uansett om jeg går derfra gråtende, haltende eller smilende.

sanbrytingVM

 

English:

New week, new opportunities! This week I already know will be a hectic one. And I will therefore have to add a little break and rest where I can. Lying on the couch because I deserve it😉

 

 Why is so important to have a break in a stressful day ?

 

1.Stresshormon level decreases: Some people rush and chase over a longer time and it will lead to a high stress hormone level. When you finally unwinding pulse, breathing and muscles will relax. Your metabolism drops. You become more relaxed and deal with everyday life better.

2.Better quality of life: You will enjoy Food more and digestion will get better. Your body work better. Sense of well-being and ability to good sex also increases!

3.Better Immune system: The immune system works better when you stress less. Stress hormones can also increase blood pressure, but it will drop by to unwind

4.Better skin and hair: Your heart is happiest with a good exchange between stress and rest, and skin and hair will get more life and glow.

5.Good for the body: blood circulation increases as you unwind. Improved oxygen supply to the brain. Concentration and memory improves. Just a few small breaks in everyday helps!

How do  you stress down in everyday life?

1.Good conversations, enjoyable activities, intimacy and exercise

2.Yoga!

3.Find balance. body needs a good balance of effort and rest, stress and stress relief, duty activities and enjoyable activities.

What is the plans for this weekend?

As mentioned, the whole week is planned. This weekend is the first part of the tryouts  to the Sand Wrestling National Team. The team is traveling to  the World Championships in July. I have been asked if I want to try out. And I never say  no to a Challenge,do I?! So this weekend it`s  shorts and sand on the agenda. It will be interesting to see if I have what it takes. Update will come whether I leave the tryouts crying, limping or smiling.

sanbrytingVM

Thank you for following me:*

4 thoughts on “Ligge på sofaen fordi jeg fortjener det?!/Lying on the couch because I deserve it ?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s