Sammendrag / Summary

English Version further Down the page

NOR-RUS
NORWAY VS. RUSSIA

Vel hjemme igjen, gir det rom til ettertanke og analysering av stevnet. Dessverre gikk det ikke min vei i helgen. Sumo er en null-feil sport, og uheldigvis for meg hadde jeg en dårlig dag. Det kan være mange grunner til det, og det er en del ting som skal endres til neste gang. Men jeg tar med meg erfaringen, og går fra stevne med følelsen av at teknisk sett har jeg absolutt noe der å gjøre, men jeg må gjøre om litt på forberedelsene på forhånd. Jeg var også super uheldig med at ryggen låste seg på torsdag , og med litt hjelp og flaks fra Lillestrøm kiropraktorsenter og http://www.flexfit.no så fikk vi sånn halvveis kontroll på den før søndag.

FREMOVER

Nå er jeg så heldig at det kun er 8 uker til vi reiser til Bulgaria. Og jeg har en hel del endringer som skal gjøres til da. Da blir det helt uaktuelt å reise hjem uten noen medalje.

TUSEN TAKK

Tusen takk for alle hilsner og lykke ønskninger som ble sendt min vei i helgen. Jeg kan garantere dere at ingen er mer skuffet enn meg, men dette tar jeg igjen! Neste gang er den medaljen min!! Det er når man møter motgang det gjelder å ikke gi seg.

Jeg har hatt litt problemer med nett dekning i helgen så flere innlegg kommer i løpet av uken.

ENGLISH

Back home again, it gives room for reflection and analysis of the weekend. Unfortunately, it did not go my way this weekend. Sumo is a zero-fail sport and unfortunately  for me, I had a bad day. There can be many reasons for that, and there’s a few things that will change befor next time. But I‘ll take the  experience, going from competition with the feeling that technically I have absolutely something to do in that leauge but I have to do a bit of preparation in advance. I was also super unlucky that my back locked on Thursday, and with some help and luck from Lillestrom chiropractic center and http://www.flexfit.no  we got  halfway control of it befor Sunday.

FORWARD

Now I am so lucky that it`s  only eight weeks until we travel to Bulgaria. And I have a lot of changes to be made until then. Then it is out of the question to go home without any medal.

THANK YOU

Thanks for all the greetings and good luckwishes that were sent my way this weekend. I can guarantee you that no one is more disappointed than me! Next time is it my medal! It’s when you face adversity ,you have to work harder, and not give up.

I‘ve had some problems with WiFi  this weekend so several posts will come during this week.

 

 

10 thoughts on “Sammendrag / Summary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s