Jeg gjennomførte “Råskinnet”! / I completed “Råskinnet” Yesterday!

English Version further Down the page

råskinnetferdig
Ferdig! Utrolig deilig følelse!

Jeg gjennomførte Råskinnet i går! Grunnen til at jeg sier det på den måten er fordi noen mennesker er ikke naturlige løpere…… og jeg er absolutt ingen naturlig løper! Dette er noe jeg har jobbet med de siste årene, og sakte men sikkert (Veldig sakte!) har jeg fått bedre teknikk, klart å løpe lenger og fortere. Så det er mulighet for alle! …………..uansett jeg er veldig fornøyd, jeg gjennomførte og det gikk overraskende greit 🙂

Jeg var litt urolig dagen før siden ryggen min har kranglet såpass mye. Men vi teipet den opp igjen og det hjalp mye. Skal fortelle litt om Rocktape senere i dag.

Etter å ha vasset gjennom vann, kavet gjennom leire og myr var det alt i alt et utrolig morsomt løp. Og du har en deilig mestringsfølelse på slutten av dagen. Har du ikke løpt det før anbefaler jeg deg å begynne å trene i dag ,og ha det som mål neste år.

Lurer du på hvordan du skal trene til dette løpet? Jeg har ett treningsopplegg liggende på fil. Send meg en mail så sender jeg det til deg:) lindapano@hotmail.no

ENGLISH:

I completed”Råskinnet yesterday! The reason I say it that way is because some people are not natural runners …… and I’m certainly no natural runner! This is something I have worked With the recent years, and slowly (very slowly!) I’ve got better technique, managed to run longer and faster. So it is possible for everyone! ………….. Anyway I am very happy, I completed and it went surprisingly smoothly 🙂

I was a bit worried the day before since my back has quarreled so much. But we taped it up again and it helped a lot. I`ll tell you about RockTape later today.

After wading through the water and mud , it was all in all a great  run. And you have a great sense of achievement at the end of the day. Never done a crosscountry run  before? Make it a goal to start training today and sign up for a run next year.

Are you wondering how to train for a run like this? I have a training program on file. Send me an email and I’ll send it to you 🙂 lindapano@hotmail.no

4 thoughts on “Jeg gjennomførte “Råskinnet”! / I completed “Råskinnet” Yesterday!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s