Tips: Rocktape!

English Version further Down the page

rygg

Jeg sa jeg skulle komme med ett tips i går. Dessverre er det sånn at når man har små barn blir ikke dagene alltid som planlagt 😉 …… men nå skal dere få slippe å vente lenger. Navnet Rocktape nevnte jeg i går. Nå skal jeg forklare hva det er ,og hvordan det  hjalp meg under mitt siste stevne samt løpet som var i helgen.

HVA ER ROCKTAPE?

Rocktape er verdens beste kinesologi /sportstape. For dere som ikke har vært borti dette før skal jeg forklare fort hva denne tapen gjør.


 

RockTape er en spesiell type tape kjent som kinesiologi tape. Først brukt av akupunktører og kiropraktorer i Japan, i dag er kinesiologi tape brukt av utøvere over hele verden for å behandle skader og forbedre idrettsprestasjoner.

Når den brukes riktig, kan Rocktape hjelpe idrettsutøvere forbedre form og redusere tretthet gjennom bedre blodgjennomstrømning. Dette er de to mest kritiske aspektene ved økt ytelse i nesten hvilken som helst idrett.

Tapen er designet for å ta over der vanlig medisinsktape kommer til kort. Det spesielle nylonmaterialet strekker opp til 180%,som gjør at man føler seg friere og har bedre beveglighet.

Kilde: http://www.flexfit.no og http://www.rocktape.com


Det er jo en kjent sak at min rygg begynte å krangle forrige uke. På vei ned til Polen hadde jeg tid til å sette meg inn i ett nytt produkt (nytt for meg..) kalt Rocktape. Mitt problem sitter i nedre del av ryggen. På http://www.rocktape.com fant jeg en detaljert videoinstruksjon som viste hvordan man teiper for dette problemet.  Det virket nesten litt for lett.  Litt skeptisk klippte jeg opp teip bitene og lot meg selv bli teipet kvelden før stevnet. Morningen etter merket jeg en forskjell som er vanskelig å beskrive. Kunne dette bare være en tilfeldighet? Jeg brøyt den dagen  uten veldig merkbare problemer. På slutten av dagen hoppet jeg i dusjen og dro teipen av. Morningen etter våknet jeg med like vondt i ryggen igjen!….hmmm… jeg var fortsatt skeptisk!

Vel…. litt spent på om jeg fikk samme opplevelsen igjen var jeg klar for å løpe Råskinnet i helgen. Vi teipet meg opp igjen fredag kveld. Lørdag løp jeg 8,6Km i svært ulent terreng uten noen problemer!!  Nå er det ingen tvil, dette funker! Og ikke bare det… men etter å ha løpt meg svett og varm , gjennom Sognsvann ,gjennom  myr og leire, samt dusjet… sitter teipen like hardt.

Dette er ett tips jeg er virkelig glad for å kunne dele med dere. Jeg er så fornøyd 🙂 Og ikke nok med at den funker bra så kommer den i super kule farger og mønster også! Ta en titt her Pris fra 135,-

87742_Rocktape_Rocktape_Argyle_Blue_5cm_x_5m_290958_Rocktape_Rocktape_Cow_5cm_x_5m_291461_Rocktape_Rocktape_Hot_Pink_5cm_x_5m_292265_Rocktape_Rocktape_Skull_Black_5cm_x_5m_292519_Rocktape_Rocktape_Pink_Skull_5cm_x_5m_292162_Rocktape_Rocktape_Lime_Green_5cm_x_5m_2

 

For mer info om tapen og bruksområder trykk her.

Topp 5 Rocktape teknikker finner du her, bli overrasket over hvor enkelt det er.

Hvor kan du kjøpe Rocktape? Produktet føres av flexfit.no og kan bestilles ved å trykke på denne linken.

ENGLISH

I said I would give you a  tip yesterday. Unfortunately it is a fact that when you have young children things doesn`t   always go as planned😉 …… but now you don`t have to  wait any longer. I mentioned the name Rocktape yesterday. Now I’ll explain what it is and how it helped me during my last competition as well as during the crosscountry run  this past weekend.

WHAT IS ROCK TAPE?

Rock Tape is the worlds best kinesiology / sports tape. For those who are new to this  I’ll explain quickly what this tape does.


Rock Tape is a special type of tape known as kinesiology tape. First used by acupuncturists and chiropractors in Japan, today kinesiology tape is used by practitioners worldwide to treat injuries and improve sports performance.

When used properly, Rock Tape help athletes improve form and reduce fatigue by improving blood flow. These are the two most critical aspects of increasing performance in almost any sport.

The tape is designed to take over where regular medical tape fall short. The special nylon material stretches up to 180%, which means that one feels freer and more flexible movement.

Source: http://www.flexfit.no and http://www.rocktape.com


It ‘s a known fact that my back began to quarrel last week. On the way down to Poland , I had time to read me up on   a new product (New for  me ..) called Rock Tape . My problem is in the lower back . On http://www.rocktape.com I found a detailed video instructions showing how to tape for this problem. It seemed almost a little too easy. A little skeptical I cut up pieces of tape and let myself be taped the night before the event. The morning after I noticed a difference that is hard to describe. Could this just be a coincidence ? I wrestled that day without very noticeable problems. At the end of the day I jumped in the shower and pulled the tape off. Next morning I woke up with the same back ache again ! …. Hmmm … I was still skeptical !

Well …. bit excited if I would get  the same experience again , I was ready to run “råskinnet”  the past weekend. We taped me up again Friday evening . Saturday I ran 8.6 Km in extremely rugged terrain without any problems ! Now there is no doubt it works! But that`s not all …after running  sweaty and hot , through wather ,clay  and taking shower … the tape is still staying strong .

This is one tip I’m really happy to share with you  🙂 And not enough that it works great it also is delivered in super great colors and patterns too! Take a look here

For more information on tape and applications click here .

Top 5 Rock Tape techniques can be found here , You will be surprised how easy it is!

5 thoughts on “Tips: Rocktape!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s