Knebøy med vektløfterbelte

English version further down the page

bilde Belte pris:399,- flexfit.no (annonselinker i innlegget)

Min favoritt styrkeøvelse er knebøy. Her får du virkelig kjenne det svir i rumpe og lår. Og ikke nok med at du trener de to store muskelgruppene, får du også styrket din core musklatur (mage/rygg). Når du starter opp har du gått av å trene uten ekstra støtte slik at du utvikler en riktig teknikk og får ordentlig kontakt med med mage og rygg musklaturen. bilde (1) Men etterhvert blir vektene tyngere,og  litt ekstra hjelp kan gjøre mye for at du skal få maks utbytte av din trening. Det er gjort en del tester på knebøy med og uten belte,og resultatene er klare:

  • Med belte vil du klare å gjøre både nedover- og oppoverfasen raskere.
  • Det er ingen merkbar forskjell i muskelaktiviteten.
  • Løft med belte ga lengere arbeidsvei enn løft uten belte.
  • Ut i fra dette antas det at belte vil påvirke løfterens eksplosivitet ved å påvirke løftehastigheten uten å påvirke teknikken negativt.

BOX STALKER WEIGHT LIFTER BELT

Så hvis du planlegger å kjøpe deg ett belte er det jo greit å ha ett belte som i forhold til flere andre belter på markedet  er lett å ha med seg i bagen, og samtidig leveres i flere freshe farger. Du kan lese mer og se alle fargene her.  Beltene er lavprofil og ergonomisk utformet.

bilde 1 (2)bilde 2 (2)

ENGLISH:

My favorite strength exercises are squats. Here you really feel the sting in the butt and thighs. And not only do you exercise  the two major muscle groups, you also strengthenyour core mucles(stomach / back). When you are starting, you may  go on  with out extra support so that you develop a proper technique and get proper contact with the abdomen and back mucles.

But gradually becomes heavier weights, and a little extra help can do a lot for you to getthe maximum benefit from your workout. It’s done some tests on squats with and without a belt, and the results are clear:

*The belt will able you  to do both downward and upward phase faster. 
*There is no appreciable difference in muscle activity. 
*Liftswith belt gave longer traveling distances than lift without a belt. 
*From this it is assumed that the belt will affect the lifters explosiveness by affecting the lifting speed without affecting negatively technique.

BOX STALKER WEIGHT LIFTER BELT 

So if you are planning to buy one belt it is all right to have a belt as compared to several other belts on the market are easy to carry around in your bag, and also comes in several colors. You can see all the colors here. The belts are low profile and ergonomically designed.

One thought on “Knebøy med vektløfterbelte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s