Treningsdagbok

English version further down the page

Vel da sitter jeg her å venter på at det skal slutte å bøtte ned ute slik at jeg kan få tatt dagens første økt. I mellomtiden skal jeg gå gjennom noe jeg tidvis er flink til å gjøre,men har som mål å bli bedre på!

regn1regn2

TRENINGSDAGBOK

Treningsdagbok er et redskap  først og fremst for deg som ønsker å oppnå noe med treningen, men det kan også være en motivasjon for deg som sitter fast og trenger å se fremgangen svart på hvitt. Det trenger ikke være en dyr investering. Kjøp en helt vanlig blank notatbok. Vil du være litt fancy på det finnes det mange ferdige bøker å velge mellom.

dagbokrosa

HVA SKAL DU SKRIVE NED?

Hvis du kjøper en blank bok velger du selvføgelig helt selv hva som er relevant for akkurat deg. Hva er ditt mål? Hva jobber du mot? Hva vil du forbedre?

Her er ett par tips:

  • Treningplan for uken. F.eks. Styrke/Distanse/aktiviteter
  • Hvordan gikk treningene bra /dårlig
  • Vekt og mål  ( ved vektnedgang)
  • Ukes vurdering. Hva vil du endre til neste uke?

HOLDER MOTIVASJONEN OPPE

Jeg syns at all fremgang du ser nedskrevet  er motiverende uansett hvor liten den er. Og med en treningsdagbok ser du fort om du står fast , og kan ta grep. Det morsomste er å bla seg ett år tilbake i tid å se hvor langt du har kommet 🙂

Det er min anbefaling i hvertfall. Du har jo ingenting å tape på å bruke ett par minutter etter trening på notere hvordan det gikk, har du?

 

ENGLISH:

Well as I sit here waiting for the rain to stop  to stop I’ll go through something I occasionally is good to do, but aim to improve on!

TRAINING DIARY

A Training Diary is a tool primarily for those who want to achieve something with  training, but it can also be a motivation for you who are stuck and need to see progress in black and white. It doesn`t have to  be an expensive investment. Buy a normal blank notebook. Do you want to be a little fancy , there are many finished books to choose from.

WHAT TO WRITE DOWN?

If you buy a blank book, you completely deside  what is relevant for you. What are your goals? What are you working towards? What would you improve?

Here is  some  of tips:
◾Training plan for the week. Strength / Distance / activities
◾How did the  training go  good / bad
Weight and goals (for weight los )
◾Week assessment. What would you change next week?

Stay Motivated

I think that all progress you see written down is motivating no matter how small it is. And with a training diary you see quickly if you get stuck and can take action. It is fun to browse one year back in time to see how fare you have come 🙂

You‘ve got nothing to lose by using a few minutes after exercise on a note of how it went, do you?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s