Restitusjon

English version  down the page

Noen morninger er tyngere enn andre. Og noen ganger er det greit og nødvendig å ta en roligere og kortere økt. Restutisjon er like viktig som de tøffe øktene!

RESTITUSJON

Etter perioder med mye og hard trening er det viktig å lytte til kroppen eller legge inn en planlagt restitusjonsøkt. Ikke bare for at kroppen skal få ro til å ta seg igjen, myke opp stive muskler og drive ut oppbygde slagstoffer, men også for at du skal fortsette å beholde lysten og treningsgleden.

HVORDAN RESTITUERE

Det er mange former for restitusjonstrening ,og alle har vi forskjellige nivåer men ett utgangspunkt  er å ligge en 60% under makspuls og legge økten på mellom 30 -60 min.

MINE FAVORITT ØVELSER

  • SVØMMING
  • LETT JOGGING
  • SYKKEL/SPINNING

Avslutt gjerne med massasje eller tøying hvis du har muligheten, eller ett deilig bad ( som skrevet om tidligere)

Jeg er ferdig med min rolige /korte økt i dag. Kun 1500 m i bassenget og “obligatorisk” badstu. En deilig start på dagen 🙂

ENGLISH:

Some days are heavier than others. And sometimes it’s okay and necessary to have lighter and shorter session. Restitution is as important as the tough sessions!

RECOVERY

After periods of heavy and strenuous exercise, it is important to listen to your body or enter a planned recovery session. Not just so the body to get the rest to recover, loosen up stiff muscles , but also to enable you to continue to keep the lust and pleasure of training.

HOW?

There are many forms of recovery exercises, and we all have different levels but one point is to be at 60% maximum heart rate during and post workout between 30 -60 min.

MY FAVORITE EXERCISES 

SWIMMING 
LIGHT JOGGING 
CYCLING / SPINNING

End the session with a massage or stretching if you have the opportunityor a  lovely bath(as written about earlier)
I have finished my quiet / short session today. Only 1500m  swimming and  saunaA great  start to the day 🙂

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s