Treningsutstyr på prøve

English version further down the page

Leire, sand ,grus og vann! Bortsett fra oss selv satte vi også sko,hansker og klær på prøve i helgen. Ville det bli reint og klart til bruk igjen? Da tøyet ble fraktet hjem i plastposer hadde jeg mine tvil……

VIVOBAREFOOT OG STRONGER RX HANSKER

Nå skal det sies at jeg har brukt disse skoen til trening både ute og inne siden i våres, og de har holdt seg utrolig bra. Les mitt innlegg fra i sommer.

Men i helgen fikk de virkelig prøvd seg, vi har akt oss på grus, krabbet, vasset i leire og vann, klatret og hengt ,så  sammen med mine nye Stronger RX hansker har disse skoene fått en liten prøve.  Disse hanskene satt  så  godt hele veien at de fortjener ett eget innlegg. Ser bra ut gjør de også! Men at ting  ser bra ut,og sitter godt er supert.  Men i  bunn og grunn er det jo kvaliteteten  som er det viktigste……. Treningsutstyr er dyrt, og at du slipper å skifte det ut flere ganger i året er en fordel.

Bilder sier mer enn ord…..

ETTER HELGENS LØP:

utstyr

ETTER VASK PÅ 30 GRADER (SPORTSVASK):

vask2vask1

Rett og slett som nytt, og klart til bruk igjen 🙂

Trenger du ett par høykvalitets hansker til styrke/crossfit trening finner du det ved å trykke her.

Vivobarefoot sko, prøv en gang og merk forskjellen folk snakker om! Du finner flere modeller ved å trykke her.

 

ENGLISH:

Clay, sand, gravel and water! Apart from ourselves, we  also put shoes, gloves and clothing to the test this weekend. Would it be fine and ready to go again? When the gear  was carried home in plastic bags, I had my doubts ……

VIVOBAREFOOT AND STRONGER RX GLOVES

I must say that I have used these shoes for training both inside and outside since last spring, and they have held up amazingly well. Read my post from last summer.

But this weekend  wetested the shoes and gloves  on gravel, crawled, waded in mud and water, climbed and hung.. These gloves sat so good  all the way that they deserve an own posts. And the looked good as  well! But that stuff looks good and sits well is great. But basically it is the quality that is importent ……. Exercise equipment is expensive, and you that you don`t do have to replace it several times a year is an advantage.

Pictures say more than words ..

Need a pair of quality gloves for strength / crossfit workout you can find it by clicking here.

Vivobarefoot shoes, try once and feel the difference people are talking about! For more models  click here.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s