Fra 1 mil til halvmaraton på 8 uker??

English version further down the page

Jeg har kastet meg ut i det igjen! men denne gangen er jeg faktisk litt usikker på hvordan det vil gå…. Mye mulig det går akkurat med mye flaks og medgang.

turlinda2

KLAR FOR HALVMARATON PÅ 8 UKER

Jeg fikk ett tips  for de som føler at de ikke har fått tynet nok ut av sesongen. Da har du fortsatt en mulighet. Jessheim vintermaraton går av stabelen 16. November. Jeg kastet meg på muligheten. Med ett treningsprogam på nøyaktig 8 uker , og 8 uker til start skulle det teoretisk sett gå akkurat….. Vel jeg tar en sjangs jeg… nesten mest for å se hvor fort man kan klare å komme i form. Dette blir gøy!! Jeg har allerede kommet meg gjennom uke 1.


Starter alltid med 5 min. oppvarming og avslutter med 5 min. rolig jogging. UKE 1:

  1. 5 kilometer
  2. 5 kilometer
  3. 5 kilometer
  4. 10 kilometer

UKE 2:

  1. 5 kilometer
  2. 5 kilometer
  3. 5 kilometer
  4. 11 kilometer

Hvis du vil se hele trenings opplegget kan du gå inn her.

MITT MÅL

Det må jo være å komme gjennom  treningsopplegget uten skader, ved siden av min vanlige treningsplan. Det vil si at jeg blir nødt for å lære meg mer om restitusjon og passe på å spise korrekt til alle måltider. Og sist men ikke minst må jeg arbeide med korrekt løpe teknikk og energi fordeling. og helt til slutt: GJENNOMFØRE løpet.

ENGLISH:

I threw myself into it again! But this time I’m actually a bit unsure how it will go . if I reach my goal  it is  with a lot of luck.

READY FOR HALF MARATHON IN 8 WEEKS

Jessheim winter marathon takes place on 16 November. I threw myself at the opportunity. With a training plan for  exactly 8 weeks ,and 8 weeks to start I would theoretically reach my goal just in time .. Well I`m taking a shot now   mostly to see how fast you can  get in to  shape. This will be fun !! I’ve already made my way through week 1.

WEEK 1:

1:5 km

2:5 km

3:5 km

4:10 km

WEEK 2:

1:5 km

2:5 km

3:5 km

4:11 km

To view the complete training program you can go here.

MY GOAL

My goal is to get through the training program without any injouries, next to my regular workout plan. This means that I will have to learn more about rest and restituation. Eat properly at all meals. And last but not least, I must work with proper running technique and energy distribution. and at the very end: COMPLETE the  race.

One thought on “Fra 1 mil til halvmaraton på 8 uker??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s