Jeg møtte deg i høstmørke.Jeg foreslår ett samarbeid!

English version further down the page

Kjære syklist

Jeg møtte deg i høstmørket. Og det er med ett smil jeg foreslår ett samarbeid. Det var i en gjengrodd og uoversiktlig sving du kom i en rasende fart. Jeg skal ta på meg det meste av skylden da jeg er i sinnsykt god form om dagen. Og når jeg sprinter opp bakkene på Grorud  som ett olja lyn skjønner jeg at jeg lett kan oppfattes som kun en skygge.

Dessverre var det fortauet dårlig opplyst, og du hadde mørkeklær og mørk sykkel. Jeg verken hørte eller så deg før du kom flygende ut av svingen. Ja jeg vet jeg ikke ser så bra i mørket lenger. Jeg skal få bestilt meg linser neste uke…lover!!

Uff , jeg så du skvatt skikkelig og vinglet både frem og tilbake. Det kan ikke ha vært lett i den farten?! Men heldigvis for oss begge klarte jeg med mine lynraske reaksjoner og kattaktig smidighet å hoppe unna……selv om det var mer eller mindre rett ut i motgående og svært trafikerte kjøre felt…

Det er derfor jeg foreslår ett samarbeid slik at neste gang vi møtes blir litt hyggligere. Jeg har nemlig to barn hjemme som blr temmlig vansklige å ha med å gjøre hvis ikke de marius luene blir ferdig strikket i år.

Mitt forslag:

Jeg lover ……

  • å bruke enda flere reflekser.
  • Sjekke om det er riktig at jeg skal holde til høyre på fortauet (?) eller om det er noen andre anbefalinger.

Hvis du….

  • Bruker litt lys kanskje  når du er ute i mørket
  • Senker farten bittelitt når det kommer en litt uoversiktlig sving.

Jeg har troa! Dette får vi til å funke!

ENGLISH:

Dear cyclist

I met you in the autumn darkness. And it is with a smile I suggest a cooperation. It was in an overgrown and difficult  turn, you came in a furious pace. I’ll take most of the blame when I’m in insanely good shape at the moment. And when I sprint up the hills on Grorud as a  Greased Lightning I realize that I could easily be mistaken for a shadow.

Unfortunately, it was a poorly lit sidewalks, and you had dark clothes and dark cycle. I neither heard nor saw you before you came flying out of the turn. Yes I know I do see so good in the dark anymore. I’ll book  a lense appointment  next week … promise !!

Oh, I saw that you got properly scare and wobbled back and forth. It can not have been easy with your speed ?! But fortunately for us both, I managed with my lightning fast reactions and cat-like agility to jump away …… even though it was more or less straight into the oncoming car lane …

That’s why I suggest a collaboration so that next time we meet will be a little nicer. Because I have two children at home who will pretty hard to deal with unless they marius hats dont get  knitted this year.

My suggestion:

I promise ……

to use  even more reflections.
Check if it is right that I should keep to the right on the sidewalk (?) Or whether there are any other recommendations.
If you ….

Use some light perhaps when you are out in the dark
Slow down a little bit when you come to a difficult turn.
I have faith! This will work out great!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s