Fullfart mot EM 2015

English version further down the page

(adlinks i innlegget)

Kun  ett par måneder igjen av 2014, og jeg må si meg veldig fornøyd med denne sesongen. Så da er det bare å ta sats å kjøre på mot 2015 sesongen.

2014

Dette året starter overraskende bra for min del. Det startet med ett smell i Estland. Og det var nok flere enn meg som ble overrasket da resultatet ble gull i både min vektklasse og åpen klasse.

Under EM i Bulgaria klarte jeg å klore med med meg en bronsje medalje, som har lagt lista for 2015 sesongen.

Sist men ikke minst er jeg svært fornøyd med NM i begynnelsen av oktober hvor jeg forsvarte min NM tittel. Og tok gull i min egen vekt og åpen klasse.

Så med denne selvtillits boosten ser jeg lyst på sesongen som er rett rund hjørnet.

bilde (1)emmedaljeNOR-RUS

EUROPAMESTERSKAPET 2015

Det er nå klart at EM vil bli avholdt i Litauen 7-10 mai 2015. Mitt mål er med fokus på teknikk og styrke klarer å oppgradere min medalje fra 2014.

HVORDAN NÅ MINE MÅL

Selv om sporten er liten i Norge, spesielt på jente siden! Er jentene i utlandet beinharde og tøffe. Det  er også en mye større sport med rene sumo klubber. Så for å kunne konkurrere med deres nivå vil det ved siden av faste treninger være ett mål å dra på flere treningsleirer og trene med disse jentene.

JENTER I KAMPSPORT

Det er vel ett problem i alle kampsporter at jentene får litt lite omtale og dekning. Og jo mindre sporten er jo verre blir det. Det var derfor jeg i utgangspunktet startet å blogge. For å lage litt oppmerksomhet rundt sporten, og vise hva vi oppnår. Dette året har vi faktisk hatt en fremgang, og under NM hadde vi faktisk en tre dobbling av påmeldte.

SPONSORER

Bortsett fra familie, må jeg takke min hovedsponsor www.flexfit.no så som har vært med meg gjennom dette året. Ikke bare har de hjulpet meg med trenings klær, sko og utstyr. Men dere som sponser de små sportene må huske at dere gir utøveren en følelse av å bli tatt seriøst og motivasjon til å jobbe videre. Så takk til flexfit og alle dere som ser de små og unike idrettsutøverene!

SÅ HER ER DET FULLFART OG HARDE TAK! VI GÅR FOR GULL!

Er det noen der ute som vil være med på laget å sponse en unik utøver frem mot EM i 2015 kan ta kontakt på lindapano@hotmail.no.

ENGLISH:

Only a few a couple of months left of 2014 and I must say I am  very happy with this season.

2014

This year started surprisingly well for me. It started with one bang in Estonia. And it was probably  not only me who was surprised when the result was gold in both my weight class and open class.

Under European Championships in Bulgaria I managed win a  bronze medal, which had made big expectationd for the 2015 season.

Last but not least, I am very happy with NM in early October where I defended my NM title. And took gold in my own weight and open class.

So with this self confidence boost I have faith in the  season that is right around the corner.

European Championships 2015

It is now clear that EM will be held in Lithuania 7 to 10 May 2015. My goal is to focus on technique and strength so I will be able to upgrade my medal from 2014.

HOW TO REACH MY GOALS

Although the sport is small in Norway, especially the girl side! Are the  girls abroad hard  and tough. It  is also a much bigger sport. So in order to compete with their level I have to train  harder.

GIRLS IN MARTIAL ARTS

It’s probably a problem in all martial arts that girls get a little  mention and coverage. And the smaller the sport is the worse it gets. That’s why I started blogging. To create some awareness about the sport and show what we have  achieved. This year, we actually had an increase, and this years Norwegian championship  we had actually triple of participants.

SPONSORS

Aside from family, I must thank my sponsor www.flexfit.no that  has helped me through this year. Not only have they helped me with training apparel, footwear and equipment. But you who are sponsoring the small sports must remember that you give the practitioner a sense of being taken seriously and motivation to keep on working. So thanks to flexfit and all of you who see the small and unique athletes!

4 thoughts on “Fullfart mot EM 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s