Surfing på Borestranda

English version further down the page

Planen var 5 dager med surfing på en av Norges beste surfestrender, Borestranda. Må ærlig innrømme at både søstern og jeg satt og så ett x antall minutter med surfevideor, på youtube dagen før avreise. Dette skulle vi klare. Og ikke bare det men bli skikkelige gode også.

2Voksne,4 barn og buss for tog

Før jeg begynner å fortelle om hvordan surfingen faktisk gikk, skal jeg fortelle litt om hvordan vi reiste uten bil . Priser og annen relevant info kommer nederst i innlegget.

Tidlig neste morning vekket jeg ungene, eller natt kan vi vel kanskje si, kl 0400. Ikke mange timene med søvn på oss, men vi hadde ett tog å rekke. Klassisk norsk sommer så var det selvfølgelig buss for tog til Kongsberg. Vel ombord på toget var det bare å slappe av. Det er behagelig å reise med tog, men når reisen begynte å nærme seg 8 timer hadde selv det eldste barnet på 15, kriblinger i beina.

Reiseruten:

 • Buss for tog (pga sommer ) Oslo S -Kongsberg
 • Tog Kongsberg – Bryne
 • Lokaltog Bryne-Klepp
 • En liten tur innom Coop Extra på Klepp (3 min unna togstajonen) det vil lønne seg å handle her for det er ingen matbutikker i gå avstand fra hyttene.
 • Taxi fra Klepp (Coop Extra) til Bore Strandcamping. Denne hadde vi bestilt dagen i forveien.

I mål Bore Strandcamping

Vel fremme på hytta ser vi at været ikke er særlig bra. Viser seg at det er en storm ute på havet. Kurset sto i fare for å bli avlyst.

Men tidlig Tirsdag morgen fikk vi klar signal. Surfing ble det.
Skal ikke skrive mye om dette bare at en uke etter var jeg forsatt støl. Skjønnet nå hvorfor så mange surfere bedriver Yoga. Erfarte det at jeg faktisk kan bli enda smidigere og sterkere uten at det gjør noe.
Det var kjempe gøy, og vi ser allerede på datoer for å reise tilbake.
Barna tok jo dette kjempe lett. Vi hadde med barn i aldersspennet 8-15 år, og alle klarte å komme seg opp på brettet i ganske store bølger. En kjempe mestringsfølelse. Og det er ikke for seint… Søster`n og jeg kan fortsatt bli skikkelig gode!

Andre aktiviteter

Det ble ikke surfing hver dag. Var rett og slett for dårlig vær. Greit å unngå storstilte reddningsaksjoner av to voksne jenter i 30 årene. Jeg har vært på nyheten før for å si det sånn!

Men det er en fantastisk plass. Bortsett fra å slappe av og nyte naturen har du en lakselv hvis du liker å fiske. Vi jogget noen av de fineste løypene jeg noen gang har jogget på.
Å fly drage er jo en aktivitet som er ypperlig i dette området.
Er være skikkelig dårlig er det 10 min til Jærhagen senter. Shopping for voksne, trampoline park for barna.


Det var en kjempe tur!

Priser:

 • Kurs: 350kr per pers
 • Hytte 4 senger m/bad 950,- pr døgn
 • Tog : 3 pers t/r 3100( ser du får dette til halve prisen allerede i august)
 • Lokaltog: 3 pers t/r 150kr
 • Maxi Taxi : Klepp -Bore 350 kr ca.
 • Maxi Taxi: Bore – Jærhagen Senter 250 kr ca.

Relevante nettadresser:English version


The plan was 5 days of surfing on one of Norway’s best surfing beaches, Borestranda. Honestly have to admit that both my sister and I sat and watched a lot of surfing videos on youTube the day before departure. We was going to do this. And not just that, but become good at it too

2 Adults, 4 children, and bus for train

Before I start talking about how the surfing actually went, I’ll tell you a little about how we traveled without a car. Prices and other relevant info will follow at the bottom of the post.

Early the next morning, I woke up the kids, or at night we might say, at 0400. Not many hours of sleep for us, but we had a train to catch. Classic Norwegian summer there was a bus for trains to Kongsberg. Well aboard the train we could just relax. It is pleasant to travel by train, but when the journey began to approach 8 hours, even the oldest child had 15 tingling legs.

Traveling route:

 • Bus for train (due to summer) Oslo S-Kongsberg
 • Train Kongsberg – Bryne
 • Local train Bryne-Klepp
 • We took a small trip to Coop Extra at Klepp (3 min away from the train station) it would be worthwhile to shop here because there are no food shops within walking distance from the cabins.
 • Taxi from Klepp (Coop Extra) to Bore Strandcamping. We had booked this one the day before.

Destination Bore Strandcamping

When we reached our destination we could see that the weather was not very uplifting. Turns out there was a storm out on the ocean. The surfing lessons was in danger of being canceled. But early Tuesday morning we got a clear signal. It was time to surf. I’m not going to write much about this just that one week later I was still stiff. Now understand why so many surfers are doing Yoga. Experienced that I would actually benefit from become even more agile and stronger. But it was great fun, and we are already looking at dates to return. The kids took the new activity easily. We had with us children in the age range 8-15.

Other activities

We could not surf every day as planned, because of the weather. Trying to avoid a large-scale rescue operations of two adult “girls” in their 30s.But it’s a great place. Aside from relaxing and enjoying nature, you have a salmon river if you like to fish. We jogged some of the finest trails I’ve ever jogged on. Flying a kite is an activity that is excellent in this area. Is the weather really bad it is 10 min to Jærhagen center. Shopping for the adults, trampoline park for the kids.

In total it was a great trip!

Prices:

 • Lessons: 350kr per pers
 • Cabin 4 beds w / bath 950, – per day
 • Train: 3 pers t / r 3100 (see you get this for half price already in August)
 • Local train: 3 pers / 150 kr
 • Maxi Taxi: Klepp -Bore 350 kr approx.
 • Maxi Taxi: Bore – Jærhagen Center 250 kr approx.

Relevant URLs:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s