Surfing på Borestranda

English version further down the page

Planen var 5 dager med surfing på en av Norges beste surfestrender, Borestranda. Må ærlig innrømme at både søstern og jeg satt og så ett x antall minutter med surfevideor, på youtube dagen før avreise. Dette skulle vi klare. Og ikke bare det men bli skikkelige gode også.

2Voksne,4 barn og buss for tog

Før jeg begynner å fortelle om hvordan surfingen faktisk gikk, skal jeg fortelle litt om hvordan vi reiste uten bil . Priser og annen relevant info kommer nederst i innlegget.

Tidlig neste morning vekket jeg ungene, eller natt kan vi vel kanskje si, kl 0400. Ikke mange timene med søvn på oss, men vi hadde ett tog å rekke. Klassisk norsk sommer så var det selvfølgelig buss for tog til Kongsberg. Vel ombord på toget var det bare å slappe av. Det er behagelig å reise med tog, men når reisen begynte å nærme seg 8 timer hadde selv det eldste barnet på 15, kriblinger i beina.

Reiseruten:

 • Buss for tog (pga sommer ) Oslo S -Kongsberg
 • Tog Kongsberg – Bryne
 • Lokaltog Bryne-Klepp
 • En liten tur innom Coop Extra på Klepp (3 min unna togstajonen) det vil lønne seg å handle her for det er ingen matbutikker i gå avstand fra hyttene.
 • Taxi fra Klepp (Coop Extra) til Bore Strandcamping. Denne hadde vi bestilt dagen i forveien.

I mål Bore Strandcamping

Vel fremme på hytta ser vi at været ikke er særlig bra. Viser seg at det er en storm ute på havet. Kurset sto i fare for å bli avlyst.

Men tidlig Tirsdag morgen fikk vi klar signal. Surfing ble det.
Skal ikke skrive mye om dette bare at en uke etter var jeg forsatt støl. Skjønnet nå hvorfor så mange surfere bedriver Yoga. Erfarte det at jeg faktisk kan bli enda smidigere og sterkere uten at det gjør noe.
Det var kjempe gøy, og vi ser allerede på datoer for å reise tilbake.
Barna tok jo dette kjempe lett. Vi hadde med barn i aldersspennet 8-15 år, og alle klarte å komme seg opp på brettet i ganske store bølger. En kjempe mestringsfølelse. Og det er ikke for seint… Søster`n og jeg kan fortsatt bli skikkelig gode!

Andre aktiviteter

Det ble ikke surfing hver dag. Var rett og slett for dårlig vær. Greit å unngå storstilte reddningsaksjoner av to voksne jenter i 30 årene. Jeg har vært på nyheten før for å si det sånn!

Men det er en fantastisk plass. Bortsett fra å slappe av og nyte naturen har du en lakselv hvis du liker å fiske. Vi jogget noen av de fineste løypene jeg noen gang har jogget på.
Å fly drage er jo en aktivitet som er ypperlig i dette området.
Er være skikkelig dårlig er det 10 min til Jærhagen senter. Shopping for voksne, trampoline park for barna.


Det var en kjempe tur!

Priser:

 • Kurs: 350kr per pers
 • Hytte 4 senger m/bad 950,- pr døgn
 • Tog : 3 pers t/r 3100( ser du får dette til halve prisen allerede i august)
 • Lokaltog: 3 pers t/r 150kr
 • Maxi Taxi : Klepp -Bore 350 kr ca.
 • Maxi Taxi: Bore – Jærhagen Senter 250 kr ca.

Relevante nettadresser:English version


The plan was 5 days of surfing on one of Norway’s best surfing beaches, Borestranda. Honestly have to admit that both my sister and I sat and watched a lot of surfing videos on youTube the day before departure. We was going to do this. And not just that, but become good at it too

2 Adults, 4 children, and bus for train

Before I start talking about how the surfing actually went, I’ll tell you a little about how we traveled without a car. Prices and other relevant info will follow at the bottom of the post.

Early the next morning, I woke up the kids, or at night we might say, at 0400. Not many hours of sleep for us, but we had a train to catch. Classic Norwegian summer there was a bus for trains to Kongsberg. Well aboard the train we could just relax. It is pleasant to travel by train, but when the journey began to approach 8 hours, even the oldest child had 15 tingling legs.

Traveling route:

 • Bus for train (due to summer) Oslo S-Kongsberg
 • Train Kongsberg – Bryne
 • Local train Bryne-Klepp
 • We took a small trip to Coop Extra at Klepp (3 min away from the train station) it would be worthwhile to shop here because there are no food shops within walking distance from the cabins.
 • Taxi from Klepp (Coop Extra) to Bore Strandcamping. We had booked this one the day before.

Destination Bore Strandcamping

When we reached our destination we could see that the weather was not very uplifting. Turns out there was a storm out on the ocean. The surfing lessons was in danger of being canceled. But early Tuesday morning we got a clear signal. It was time to surf. I’m not going to write much about this just that one week later I was still stiff. Now understand why so many surfers are doing Yoga. Experienced that I would actually benefit from become even more agile and stronger. But it was great fun, and we are already looking at dates to return. The kids took the new activity easily. We had with us children in the age range 8-15.

Other activities

We could not surf every day as planned, because of the weather. Trying to avoid a large-scale rescue operations of two adult “girls” in their 30s.But it’s a great place. Aside from relaxing and enjoying nature, you have a salmon river if you like to fish. We jogged some of the finest trails I’ve ever jogged on. Flying a kite is an activity that is excellent in this area. Is the weather really bad it is 10 min to Jærhagen center. Shopping for the adults, trampoline park for the kids.

In total it was a great trip!

Prices:

 • Lessons: 350kr per pers
 • Cabin 4 beds w / bath 950, – per day
 • Train: 3 pers t / r 3100 (see you get this for half price already in August)
 • Local train: 3 pers / 150 kr
 • Maxi Taxi: Klepp -Bore 350 kr approx.
 • Maxi Taxi: Bore – Jærhagen Center 250 kr approx.

Relevant URLs:

Å nullstille

English version further down the page

2014 var ett supert år, men nå føler jeg at jeg bare repeterer alle aktiviteter og datoer. Her må det skje noe nytt. Her må det nullstilles…..

BW1.4

SUTREUNGE

Ja så er jeg kanskje det…..Bortskjemt fordi det ikke skjer masse nytt å spennende! Høres det kjent ut?

Men det er jo ingen andres skyld en min egen. 2014 ble ett supert år fordi jeg bestemte meg for å gå utenfor min komforsone og bli med på ting jeg ikke før hadde gjort. Herregud så gøy jeg hadde det!

I forhold til 2015 var 2014 ett konstant adrenalin rush. Så hva må jeg gjøre? Har jeg gått tom for fantasi og ideer? Vel her må vi tømme hode og starte med blanke ark. Hva kan jeg gjøre for å få en kikkstart?

NULLSTILLE

Jeg tenkte  som så at hvis jeg starter med noe jeg virkelig er redd for vil jeg skremme meg selv til å gjøre alt annet også. Så en kveld jeg sto i dusjen lekte jeg litt med tanken på å hoppe i strikk. Men med min grad av høyde skrekk gjorde bare tanken meg så svimmel at jeg måtte holde meg fast i vasken til suget i magen gikk over. Så vil lar den ligge en stund til…….

Å LÆRE NOE NYTT

Så i stede fant jeg ut at jeg skulle lære meg noe nytt, aktivisere hjernecellene…. utvide horisonten hvis du vil kalle det for noe litt flottere.  Jo jeg valgte å lære meg japansk! Så nå er jeg i gang , og her om dagen kunne jeg faktisk forstå en bitteliten setning som ble sagt i en film. Herregud jeg var stolt!!

PÅ VEI

Ja så nå er jeg på vei… hjernecellene jobber og listene fyller seg opp med ting jeg har lyst til å gjøre. Nå er det ikke flere stevner før til høsten,men underveis skal vi nok klare å fylle dagene med morsomme og spennende ting å gjøre!

YOLO!

JAPANSKE GYOSA

gyosa1

I  rusen av å ha lært meg en setning på ett så ukjent språk  lagde vi denne fantastiske japanske versjonen av dumplings, gyosa.  Du finner linken her hvis du vil prøve selv.

gyosa2gyosa3Gyosa4

ENGLISH:

2014 was a fabulous year, but now I feel like I just repeat all activities and dates. I have to do something about that…

But there is no one else’s fault one my own. 2014 was a fabulous year because I decided to go outside my comfort zone and do  the things I was afraid of . OMG so much fun I had.

Compared to 2015 , 2014 one constant adrenaline rush. So what should I do? Have I  run out of imagination and ideas? Well here we have to empty the head and start with a clean slate. What can I do to get a kick start?

RESET

I thought, if I start with something I really am afraid of I will scare myself to do everything else as well. So one night I stood in the shower, I played around with the idea of ​​bungee jumping. But with my fear of heights , the thought alone made me so dizzy that I had to hold on to the sink….. so I will wait with the bungee jumping :S

TO LEARN SOMETHING NEW

So instead I found out that I was going to teach myself  something new, activating the brain cells …. broaden my horizon if you want to call it something little fancyer. so  I chose to learn Japanese! So  the other day I actually did understand a tiny sentence that was said in a movie. OMG I was so proud !!

ON THE WAY

Yes so now I’m on my way … brain cells are  working. Now there is no more competitions until the autumn, but along the way we will probably manage to fill the  days with fun and exciting things to do!

YOLO!

JAPANESE GYOSA

In the joy of having learned a Japanese phrase, we made this amazing Japanese version of dumplings, gyosa. You can find the link here if you want to try yourself.

Drømmetur på sykkel

English version further down the page

Det bladet du ser meg lese her(terrengsykkel) ble kjøpt i 2012! I over to år har jeg forsiktig tatt vare på det og lest med jevne mellomrom. Grunnen til dette er en artikkel som starter på side 45. Ett inspirerende skrevet stykke om sykling i de sveitsiske alper. Bildene og teksten traff meg mitt i hjertet. Dette skal vi gjøre! Men frem til da er det bare å fortsette drømme,planlegge og trene. Sykkel kondis er noe helt for seg selv :S Så lenge blir det vel ikke til………håper jeg 😀

blad3

RIKTIG SYKKEL

For å kjøre litt mer i terrenget trenger du ikke kjøpe det absolutt dyreste av utstyr og sykkel,men en sykkel med demping er å anbefale. Jeg håper å bytte ut min sykkel med denne nye lekre saken.

lush

 

STISYKKLING

Sti- og terrengsykling krever at du hele tiden  følger med og er oppmerksom. En deilig måte å oppleve natur og nye steder på. Det er også en deilig avveksling fra det å tur.

SYKKELTURER I NORGE

Det er mange flotte sykkelturer i Norge ,både merkede og umerkede. Kanskje du har noen rett utenfor døren din. For min del er det terrengsykling som er mest tiltrekkende, og fjellet ett eksotisk og spennede sted, men alikevel har marka og stiene i nærområdet sin egen sjarm. Og er du ikke vant til å sykle på sti er jo det ett greit sted å starte…. så er det ikke så langt hjem igjen 😉

Det finnes mange bøker om sykkelruter i Norge, og de fleste kommuner har utgitt kart over sykkelstier i sitt område. Linker finnes som regel på hjemmesidene deres.

UTSTYR

Vel hva du trenger av utstyr kommer ann på lengden på turen og hva du skal gjøre. Men dette er det viktigste å ha i sekken:

 • Førstehjelpsaker
 • Lappesaker
 • Ekstra slange/dekk
 • Pumpe
 • Verktøy (til sykkel)
 • Drikkesekk

INSPIRASJON

Er du intressert i sykkel?  “Terrengsykkel” er ett blad stappfullt av inspirasjon,ideer og nyheter innenfor sykkel og utsyr. Du kan også sjekke ut nettsiden deres terrengsykkel.no. Ta en titt så er det nok ikke lenge før du flyr rundt i marka på to hjul 😉

ENGLISH:

The magazine you see me read here (mountain bike) was purchased in 2012! For over two years I have carefully taken care of it and read regularly. The reason for this is an article starting on page 45 One inspiring written piece about biking in the Swiss Alps. The images and text hit me in my heart. We will do this! But until then you can just keep dreaming, planning and training. As long as it is well not to ……… I hope: D

STISYKKLING

Path-and mountain biking requires you to constantly supplied and pay attention. A delicious way to experience nature and new places to. There is also a nice change from the walking tour.

BICYCLE TOURS IN NORWAY

There are many great bike rides in Norway, both marked and unmarked. Maybe you have some right outside your door. For my part, it stisykkling is most attractive, and the mountain one exotic and exciting place, but still has forest and trails in the surrounding area has its own charm. And you’re not used to riding the trail is what one fine place to start . so it’s not that far off home again) There are many books on cycling routes in Norway, and most municipalities have published maps of bike trails in their area.

EQUIPMENT

Well what equipment you need depends on the length of the trip and what to do. But this is the most important thing we have in the backpack on a hike in the mountains:
◾Førstehjelpsaker
◾Lappesaker
◾Drikkesekk
◾Ekstra tube / tire
◾Pumpe
◾Verktøy (the bike)

INSPIRATION

Are you interested in cycling? Mountain Bike” is one leaf chock full of inspiration, ideas and news in bicycle service and equipment. You can also check out their website terrengsykkel.no. Take a look then it’s probably not long before flying around in the countryside on two wheels😉

 

Vurdering av iform løpet og en reise tilbake i tid / Assessment of the iform race and a travle back in time

English version further down the page

iform

Da har jeg løpt og fullført iform løpet, og jeg er veldig fornøyd med meg selv og gjennomføringen. Det var god stemmning hele veien, med felles oppvarming og og høy musikk. Ved målstreken fikk du utdelt en velfyllt goodiebag. Jeg vil si at dette er ett perfekt førstegangs løp hvis du ikke har spesielt mye erfaring, men ønsker å ha ett mål å trene mot.

mål

Her ser dere meg på vei inn i mål (grønn/hvit),med mine samboer og to sønner som tilskuere.

Løp du i helgen?


MIDDELALDER FESTIVALEN PÅ AKERSHUS FESTNING:

I helgen var det den årlige  middelalders festival, denne gangen  på Akershus festning. Vi dro med oss barna og tok en velfortjent pause i en hektisk hverdag. En koselig festival med mye å se på,god mat og underholdning. Med festningen som kulisser og vel gjennomførte kostymer og roller var det som å ta en reise tilbake i tid. Jeg tok noen stemmningsbilder for å vise dere 🙂

ma1ma2ma3ma4ma6ma7ma8ma9ma10

Foto: Linda Pano

ENGLISH:

Then I have completed the iform race, and I’m very happy with myself. It was good atmosphere throughout the race, with joined warm-up and and loud music. At the finish line you got dealt a well-stocked goodiebag 🙂 I would say that this is a perfect first time run if you do not have particularly  much experience, but want to have a goal to train towards.


MEDIEVAL FESTIVAL AT AKERSHUS FORTRESS:

This weekend it was the annual medieval  festival, this time at Akershus Fortress. We went with our kids and took a well deserved break in a hectic schedule. A cozy festival with lots to see, great food and entertainment. With the castle as a backdrop and well conducted costumes and roles, it was like taking a trip back in time.

Hva fremtiden bringer / What the future holds

English version further down the page

Lindaprofil05

I går hadde jeg ett par spennede  møter og samtaler. Det beviser bare det at hvis man tørr å ta en sjangs å stupe ut i det så kan nye dører og muligheter åpne seg. Jeg sier ikke at det går bra hver gang,men det er kanskje de gangene det ikke går så bra man lærer mest. Gjør deg  klar til da den store muligheten kommer å stirrer deg i ansiktet. Kanskje du bare skal ta sjangsen i dag? Gjøre noe med det du drømmer om?! Jeg er helt sikker på at du unansett vil anger hvis du ikke prøver. Jeg kommer tilbake til hvilke spennende nye prosjekter som er på gang senere 🙂

Ellers er jo ikke min hverdag noe mindre hektisk (heldigvis!),sommeren  er på vei.Og det betyr jo at nå er det bare å kjøre på med ute aktiviteter. Bortsett fra oppdateringer i forbindelse  med treninger og oppladning frem i mot  EM i Bulgaria. Som allerede går av stabelen om 1 måned, skal jeg legge ut litt poster om ute trening, friluftsliv/turer, oppskrifter,dingser og tips både for jenter,gutter,damer og menn. Har noen spennende utstyr og ting jeg må vise dere !

AKTIVITETER I MAI:

 • 17.Mai – Norges nasjonaldag (Hurra!)
 • 24.Mai I form løpet 5 eller 10 km (Jeg skal løpe, skal du?)
 • 29.Mai NM i sandbryting ( Dette er jeg spent på hvordan jeg klarer!)
 • 30.Mai-1.Juni Det skjer noe den helgen!! 😉

Jeg synes jo alt nytt er spennende og vil helst ikke la noe være uprøvd. Vet du  om aktiviter,happenings eller ting som må testes ut rundt om i landet, så send meg gjerne en melding eller bruk kommentar feltet ,og tips meg om det! 😉

ENGLISH:

Yesterday I had a couple of exciting meetings and conversations. It just proves that if one has the courage to take a chance , new doors and opportunities may open . I‘m not saying that it goes well every time, but it is perhaps those times when it dosen`t  you learn the most. Makes you ready for the day when  the big opportunity comes along and  stares you in the face. Maybe you should just take the chance today? Do something with  your dreams?! I am quite sure that you  will regret if you don`t try. I will get back to the exciting new projects later 🙂

 My life is no less hectic this days (thankfully!), summer is on its way and that means of course that  it`s a perfect time to do some  outdoor activities. Except updates related to trainings and preparations for the  the European Championship in Bulgaria. Which is held  in about one month, I’ll write some posts about outdoor training and activities,trips, recipes, gadgets and tips for both girls, boys, women and men.I have some interesting equipment and things I need to show you :)!

ACTIVITIES IN MAY:
17th of May Norway’s National Day (Hooray!)
24.May “Iform løpet” 5 or 10 km run (I am running, are you?)
May 29 NM in the sandwrestling (which I am very excited about)
May 30thJune 1st Something is  happening that weekend! 😉

I think  all new things are  exciting and would rather not leave any stone unturned. Do you know about any activities, happenings or things that need to be tested, please send me a message  and tip me about it! 😉