Sterkere og smidigere av skade…..

English version further down the page

Vel jeg startet 2015 like dårlig som jeg avsluttet 2014 dessverre. Litt irriterte lunger og luftveier, en skadet ankel og for å toppe det hele ett ødelagt kne. Det var den sesongen tenker du…..

DET SOM IKKE DREPER DEG GJØR DEG STERKERE

Nå har det seg sånn at noen ganger kan det være at litt fri i forbindelse med sykdom og skade kan være positivt. Du får trent ting du ikke pleier å trene, nullstillt hode og savne å komme inn i vanlige trenings rutiner.

Og så sant som det er sagt… Vi startet sesongen opp med en treningssamling  på Kolboten. Og jeg føler absolutt at jeg faktisk er sterkere, smidigere og mer teknisk en noen gang før.

Så denne sesongen er ikke over, den ble nettopp mer spennende!!

samlingkol

PLANER

15. mars reiser vi forhåpentligvis til Estland igjen. En liten forberedelse til EM som er i begynnelsen av mai.

Løpe sesongen begynner i April og i år er en hel haug av hinder, terreng og langløp satt opp på planen.

SÅNN ELLERS……

…er planen å ligge litt nærmere match vekt å slippe å plage meg selv hver gang det kommer ett stevne. Så noen kilo skal bort med hjelp av veldig  god mat og trening.

Flere oppdateringer kommer veldig snart. Ha en super helg!

brilleprofil

ENGLISH

 

2015

Well I started in 2015 as bad as I finished  2014 unfortunately. Slightly irritated lungs and airways, an injured ankle and to top it all off one broken knee. That was that I hear you saying … ..

What does not kill you makes you STRONGER

Sometimes time  off due to illness and injury can be positive. You get to  traine things you do not tend to train, reset, head and miss  regular exercise routines

And so true as it is said … We started the season up with a training session on Kolboten. And I absolutely feel that I am actually stronger, smoother and more technical than ever before.

So this season is not over, it just got  more exciting !!

PLANS

March 15 we travel hopefully to Estonia again. A little preparation for EM which is the beginning of May.

Running season begins in April and this year is a whole bunch of runs set up on schedule.

AND….

… The plan is to be a little closer match weight to drop to tormenting  myself every time it is time for a competition. Some  kilo  is going away with the help of very good food and exercise.

More updates coming very soon. Have a great weekend!