Besøk Ole Høilands hule

Historie er verdt å lese. I løpet av sin levetid fra 1797-1848 rakk Høiland å være fengslet ved mange anledninger…. men også rømme hele 11 ganger.

Read more

Geocaching

English Version further Down the page

Det var så fint vær i går, at vi bestemte oss for å ta en liten tur i skogen. Det har vært så mye reising og trening i det siste så vi trengte en litt rolig familie aktivitet. Så det ble en spontan avgjørelse,  ikke mye var planlagt, men det ble en veldig fin tur for det 🙂 Har du prøvd Geocaching før? Det er noe vi gjør når vi er på tur. skal fortelle deg litt om det lenger nede på siden.

bilde 1bilde 2bilde 9 Vi startet med å finne en tur på Den norske turistforening sin tur planlegger side  ut.no . Vi valgte å gå inn til Sinober fra Nittedalsiden kun 1o min kjøring fra Oslo grensen.

SINOBER

Vi startet turen fra Lillomarka parkeringsplass. Der i fra var det ca. 3km å gå inn til Sinober. Det er går oppover og  oppover, så det ble litt trening også. Sinober er ett serveringssted i Lillomarka åpent 10-16  lørdag og søndag. Kjempe koselig for barn og voksne. Masse sitte plasser, og dyr å se på for barna. Kanin, geit, sau og høner.

bilde 8bilde 14bilde 15bilde 16bilde 11

GEOCACHING

Etter en liten pause skrudde vi på Geocaching app`n på telefonen! Men hva er Geocatching?

Geocaching er en gratis, utendørs skattejakt. Deltakere i spillet prøver å finne skjulte beholdere, såkalte geocacher, ved å bruke en smarttelefon eller en GPS, og kan deretter dele sine opplevelser på nettet. Det er 2,378,988 aktive geocacher og over 6 millioner geocachere i hele verden.

Kilde:www.geocaching.com

Når vi skrur på App`n får vi ett kart over området vi er i med indikatorer på hvor det ligger cacher. Vi fant en som ikke var så langt unna å bestemte oss for å gå for den.

Eksempel
Eksempel

Vi følger kartet som hele tiden viser oss hvilken retning vi skal gå i. Når vi begynner å nærme oss catchen med ca. 20 m ringer det fra tlf, og vi vet vi er nære, og ungene dør nesten av spenning 🙂 Vi har fått noen stikk ord. På denne oppgaven visste vi hvordan boksen så ut, at den var ca. 20 m fra stien og kunne henge i ett tre. Vi leter og diskuterer, går frem og tilbake. Det er ikke alltid lett og man må bruke hode for å løse den gåtefulle beskrivelsen.

bilde 12bilde 13bilde 3bilde 4bilde 5

bilde 6Vi fant den! som regler pleier innholdet å være en liten loggbok og noen gjenstander man kan bytte hvis man har med seg en liten ny ting å putte oppi. Denne gangen fikk vi med oss en ny dinosaur hjem 🙂bilde 7

Hørtes det gøy ut kan du lese mer om Geocatching her.

ENGLISH:

It was so nice weather yesterday, we decided to take a little walk in the woods. It has been a lot of travelig and training lately so we needed to do a quiet Family Activity. It was a spontaneous decision, so not much was planned, but it was a very nice trip  🙂 Have you tried Geocatching before? It is something we do when we’re on tour. ‘ll tell you a little about it further down the page.

We started with finding a trip on DNT planner page ut.no. We chose to go to Sinober  from the Nittedal side  only 1o min drive from Oslo border.

SINOBER

We started the trip from Lillomarka parking. Where there were approx. 3 km to go to Sinober. It was uphill all the way , so it was a bit of training too. Sinober is cafè inLillomarka open 10-16 Saturday and Sunday. Gorgeous place for children and adults. Lots of places to sit and watch the animals. Rabbit, goat, sheep and chickens.

GEOCATCHING

After a short break we turned on Geocatching app ! But the what  is Geocatching?

Geocaching is a free, outdoor treasure hunt. Participants in the game trying to find hidden containers, called geocaches, using a smart phone or a GPS, and then share their experiences online. There are 2,378,988 active geocaches and over 6 million geocachers worldwide.

Source: http://www.geocatching.com

When we turn on the app `n we get a map of the area with indicatores where the catches are hidden. We found one that was not so far away decided to go for it.

We follow the map that constantly shows us which direction we should walk in. When we begin to approach catch with approx. 20 meters we get a sound  from the phone, and we know we are close, and the kids almost die of excitement 🙂 We‘ve got some clues . So we knew what the box looked like  and that it was about. 20 meters from the trail and maybe in a tree. We‘re discussing, going back and forth. It is not always easy and you have to use the head to solve the enigmatic description.

bilde 7

We found it!  The contents is usually   a small logbook and a objects you can trade if you bring a small new thing to put into the box. This time we got  a new dinosaur home 🙂

Did it Sound like  fun?  You can read more about Geocatching here.