Er det ikke det ene…..

English version further down the page

(Sponsede produkter)

Jeg vet det er noe som heter tennis albue… men er det noe som heter veske skulder?? Det burde det i såfall være. Det er så flaut at jeg vurderte sterkt å bare holde kjeft. Men jeg må fortelle hvordan jeg reparerer det… for jeg er sikker på at det ikke er bare meg 😉

08111

HVORDAN ØDELEGGE EN FLOTT DAG

Jo her skal du få oppskriften. Er du allerede en jente har du ett supert utgangspunkt, da vi tydeligvis  fra naturens side allerede  har  ett  behov for å dra med absolutt hele hjemmet og litt til , enten i treningsbagen eller vesken.

Neste steget er å overse den sekken som henger i skapet og heller bruke den flotte veska som henger der… det ser jo så mye bedre ut.

Når dette er gjort kan du slappe av og kun bruke den ene skulderen til å bære over en lengre periode, så skal jeg love deg du får ett flott og smertefullt resultat. Verre er det ikke!!

IKKE BARE JENTER?

Jeg sier ikke at dette er ett rent jente problem. Dere gutta går jo med tunge bager, og “vesker” er jo blitt mote for dere også. Det er bare det at jeg tror vi jenter er avhengig av å fylle opp med flere ting ,og gjerne gå med den hele dagen…..Også topper vi det gjerne med litt høye heler også så vi er sikre på å få litt vondt i ryggen… Men det er ett eget innlegg.

Å TRENE MED EN ARM OG ETT BEN

Ja jeg sliter litt. For skulderen er vond, og mer jeg beveger den jo verre blir det. Leggen har også fått en smell etter tirsdagen brytetrening, men det er jo bare tøft, nesten så jeg burde skryte litt…

Men uansett hvor tøft det er så er det like vondt å jogge med.

Så jeg måtte sette i gang noen tiltak. Drar jeg til legen blir det bare kortison. Prøvd det, funker ikke. Så her et lite tips til deg den dagen forfengeligheten kommer å biter deg i ræva ( eller hvis du rett og slett har trent skikkelig hardt!)

ROCKTAPE

Jeg har brukt Rocktape ved flere tilfeller. Jeg var en gang nølende, men ble raskt overbevist. Du kan lese mer om det her. Kort og greit øker teipen blodgjennomstrømningen og hjelper deg å restituere eller prestere bedre. Alt etter behov.

Teipen får du kjøpt i akkurat den fargen eller mønsteret som passer din personlighet hos www.flexfit.no. Rosa til baben, camo til supermannen , eller rett og slett ku møntret teip bare fordi det er mulig

91461_Rocktape_Rocktape_Hot_Pink_5cm_x_5m_2camo

Videoer og veiledning finner du på rocktape sine hjemmesider og på youtube.

08112

Jeg er nå teipet og klar til en ny økt. Krysser fingrene for at jeg har lært leksa mi denne gangen.

ENGLISH:

I know there is something called tennis elbow … but is  there something called handbag shoulder ?? It should be. It’s so embarrassing that I strongly considered just shut up. But I must tell how I fix it … I’m sure it’s not just me;)

HOW TO RUIN A GREAT DAY

Yes here you will get the recipe. Are you already a girl you have a  superb starting point, then we obviously by nature already has a needs to bring  absolutely everything  and then some, whether in our gym bag or purse.

Next step is to ignore the backpack  hanging in the closet and use the great handbag hanging there … it looks so so much better.

Once this is done you can relax and use only one shoulder  over a longer period of time, then I promise you, you get a great and painful results.

NOT JUST GIRLS?

I’m not saying that this is a  girl problem. You guys use heavy bags. It’s just that I think we girls are dependent on filling up with more stuff, and love carrying  it atound  all day ….. Also tops it all off with some high heels too so we are sure to get some pain in the back … But there is a separate post.

TO TRAIN WITH ONE  ARM AND ONE LEG

Yes I’m struggling a bit. For the shoulder is painful and the  more I move it the worse it gets. Calves also received a blow after Tuesdays wrestling practice, but that`s just tough, almost as I should brag a little …

But no matter how tough it is,  it still  hurts to jog .

So I had to initiate some action. If I go to the doctor I will  just get  cortisone. Tried it, don`t  work. So here is  a little tip for you that day vanity comes  to bite you in the ass (or if you simply have trained really hard!)

ROCK TAPE

I have used Rock Tape on several occasions. I was once hesitant, but was quickly convinced. You can read more about it here. Quick and easy  the tape increases your blood flow  and help recover or perform better. As required.

The tape can be purchased in just the color or pattern that suits your personality at http://www.flexfit.no. Pink for the  babe, camo for super man, or simply cow pattern ,just because it’s possible!

Videos and guidance can be found on rock tape`s  website and on youtube.

I am now taped and ready for a new training session . Crossing my fingers that I have learned my lesson this time.

Tips: Rocktape!

English Version further Down the page

rygg

Jeg sa jeg skulle komme med ett tips i går. Dessverre er det sånn at når man har små barn blir ikke dagene alltid som planlagt 😉 …… men nå skal dere få slippe å vente lenger. Navnet Rocktape nevnte jeg i går. Nå skal jeg forklare hva det er ,og hvordan det  hjalp meg under mitt siste stevne samt løpet som var i helgen.

HVA ER ROCKTAPE?

Rocktape er verdens beste kinesologi /sportstape. For dere som ikke har vært borti dette før skal jeg forklare fort hva denne tapen gjør.


 

RockTape er en spesiell type tape kjent som kinesiologi tape. Først brukt av akupunktører og kiropraktorer i Japan, i dag er kinesiologi tape brukt av utøvere over hele verden for å behandle skader og forbedre idrettsprestasjoner.

Når den brukes riktig, kan Rocktape hjelpe idrettsutøvere forbedre form og redusere tretthet gjennom bedre blodgjennomstrømning. Dette er de to mest kritiske aspektene ved økt ytelse i nesten hvilken som helst idrett.

Tapen er designet for å ta over der vanlig medisinsktape kommer til kort. Det spesielle nylonmaterialet strekker opp til 180%,som gjør at man føler seg friere og har bedre beveglighet.

Kilde: http://www.flexfit.no og http://www.rocktape.com


Det er jo en kjent sak at min rygg begynte å krangle forrige uke. På vei ned til Polen hadde jeg tid til å sette meg inn i ett nytt produkt (nytt for meg..) kalt Rocktape. Mitt problem sitter i nedre del av ryggen. På http://www.rocktape.com fant jeg en detaljert videoinstruksjon som viste hvordan man teiper for dette problemet.  Det virket nesten litt for lett.  Litt skeptisk klippte jeg opp teip bitene og lot meg selv bli teipet kvelden før stevnet. Morningen etter merket jeg en forskjell som er vanskelig å beskrive. Kunne dette bare være en tilfeldighet? Jeg brøyt den dagen  uten veldig merkbare problemer. På slutten av dagen hoppet jeg i dusjen og dro teipen av. Morningen etter våknet jeg med like vondt i ryggen igjen!….hmmm… jeg var fortsatt skeptisk!

Vel…. litt spent på om jeg fikk samme opplevelsen igjen var jeg klar for å løpe Råskinnet i helgen. Vi teipet meg opp igjen fredag kveld. Lørdag løp jeg 8,6Km i svært ulent terreng uten noen problemer!!  Nå er det ingen tvil, dette funker! Og ikke bare det… men etter å ha løpt meg svett og varm , gjennom Sognsvann ,gjennom  myr og leire, samt dusjet… sitter teipen like hardt.

Dette er ett tips jeg er virkelig glad for å kunne dele med dere. Jeg er så fornøyd 🙂 Og ikke nok med at den funker bra så kommer den i super kule farger og mønster også! Ta en titt her Pris fra 135,-

87742_Rocktape_Rocktape_Argyle_Blue_5cm_x_5m_290958_Rocktape_Rocktape_Cow_5cm_x_5m_291461_Rocktape_Rocktape_Hot_Pink_5cm_x_5m_292265_Rocktape_Rocktape_Skull_Black_5cm_x_5m_292519_Rocktape_Rocktape_Pink_Skull_5cm_x_5m_292162_Rocktape_Rocktape_Lime_Green_5cm_x_5m_2

 

For mer info om tapen og bruksområder trykk her.

Topp 5 Rocktape teknikker finner du her, bli overrasket over hvor enkelt det er.

Hvor kan du kjøpe Rocktape? Produktet føres av flexfit.no og kan bestilles ved å trykke på denne linken.

ENGLISH

I said I would give you a  tip yesterday. Unfortunately it is a fact that when you have young children things doesn`t   always go as planned😉 …… but now you don`t have to  wait any longer. I mentioned the name Rocktape yesterday. Now I’ll explain what it is and how it helped me during my last competition as well as during the crosscountry run  this past weekend.

WHAT IS ROCK TAPE?

Rock Tape is the worlds best kinesiology / sports tape. For those who are new to this  I’ll explain quickly what this tape does.


Rock Tape is a special type of tape known as kinesiology tape. First used by acupuncturists and chiropractors in Japan, today kinesiology tape is used by practitioners worldwide to treat injuries and improve sports performance.

When used properly, Rock Tape help athletes improve form and reduce fatigue by improving blood flow. These are the two most critical aspects of increasing performance in almost any sport.

The tape is designed to take over where regular medical tape fall short. The special nylon material stretches up to 180%, which means that one feels freer and more flexible movement.

Source: http://www.flexfit.no and http://www.rocktape.com


It ‘s a known fact that my back began to quarrel last week. On the way down to Poland , I had time to read me up on   a new product (New for  me ..) called Rock Tape . My problem is in the lower back . On http://www.rocktape.com I found a detailed video instructions showing how to tape for this problem. It seemed almost a little too easy. A little skeptical I cut up pieces of tape and let myself be taped the night before the event. The morning after I noticed a difference that is hard to describe. Could this just be a coincidence ? I wrestled that day without very noticeable problems. At the end of the day I jumped in the shower and pulled the tape off. Next morning I woke up with the same back ache again ! …. Hmmm … I was still skeptical !

Well …. bit excited if I would get  the same experience again , I was ready to run “råskinnet”  the past weekend. We taped me up again Friday evening . Saturday I ran 8.6 Km in extremely rugged terrain without any problems ! Now there is no doubt it works! But that`s not all …after running  sweaty and hot , through wather ,clay  and taking shower … the tape is still staying strong .

This is one tip I’m really happy to share with you  🙂 And not enough that it works great it also is delivered in super great colors and patterns too! Take a look here

For more information on tape and applications click here .

Top 5 Rock Tape techniques can be found here , You will be surprised how easy it is!