VIVOBAREFOOT- Bli med å prøve noe nytt?! / try something new?!

English Version further Down the page

vivo2

Flere av dere har sikkert sett de flotte barfot skoene jeg har fått meg: VIVOBAREFOOT EVO LITE 🙂 Det har vært mye skriving, forskning og meninger om denne typen jogging i media i det siste. Men nå er det på tide å finne ut av dette selv……

vivo1vivo3

Jeg funderte litt over hvordan jeg skulle angripe saken og alle de forskjellige påstandene rundt dette, og fant ut at den beste måten å gjøre det på er bare å begynne. Litt forarbeid om teknikk og fremgangsmåte skader jo ikke. Noe surfing på nett ble det. Jeg har også blitt anbefalt å lese  «Born to run» av Christopher McDougall. Men det aller viktigste er jo litt praktisk undervisning. Så da måtte jeg jo finne en som har gjort dette litt før da 😉

Heldigvis for meg, så bor jeg sammen med en! Det var den kjekke karen jeg snakket om på facebook i går 😉 Min samboer heretter kun kalt Patrik, er også min treningspartner. Og  var en av de som representerte Norge under sumo EM sammen med meg.

patriksumo

Han har i litt over ett års tid allerede løpt med barfot sko. Så i går tok vi en joggetur hvor jeg kunne få se litt løpe teknikk, mens jeg selv løp i bra oppbygde terrengsko.Planen er at etter å ha trent litt med  barfotsko skal jeg løpe samme turen igjen med de nye skoene å kjenne på forskjellen. En annen ting jeg fikk beskjed om var å ikke tenke alt for mye , prøve å løpe helt barbeint, da ville teknikken komme mer eller mindre av seg selv. Dette har jeg nå gjort, og i dag skal jeg ut å løpe litt med de nye  skoene…. Jeg holder dere oppdatert underveis i prosessen. Dette blir spennende!

Ellers må jeg jo bare si at første inntrykket av skoene er veldig positivt.  Farge, design og passform er jeg kjempe fornøyd med. Men det er en ting jeg er SÅ fornøyd med at det MÅ nevnes, nemlig at de er vannavstøtende. Det er  et problem Patrik har med sine sko som er av ett annet merke. Vet ikke hvor mange ganger vi har vært på tur og jeg har hørt: “Oi ,nå ble jeg våt!”

Har du erfaring og tips om barfot løping del de gjerne med meg 😉

Syns du dette hørtes interressant og lurer på hvor du får tak i disse skoene Kan du gå inn på flexfit.no sin side, lese og handle her. De har selvfølgelig flere modeller til både herre og dame.

ENGLISH:

Several of you have probably seen the lovely barefoot shoes I have received: VIVOBAREFOOT EVO LITE 🙂 There have been a lot of writing, research and opinions on this kind of running in the media lately. But now it’s time to figure this out for myself ……

I wondered  how I should attack this challenge and all the various claims about this kind of running, and found out that the best way to do it is just to start running. Some preliminary work on technique does not hurt. . I have also been advised to read “Born to Run” by Christopher McDougall. But the most important thing is a practical lesson. So then I had to find someone that has done this before 😉

Luckily for me, I live with one! It was the handsome guy I talked about on facebook yesterday😉 My spouse hereafter just called Patrik is also my training partner. And was one of the People who represented Norway in the European championship with me.

He has a for little over a year already tryed running with barefoot shoes. So yesterday we took a run where I could see some running technique, while I ran in my ordinary terrainshoes. The Plan is that after running a bit with the barefootshoe  I will try to run the same route again with the new shoes so I can feel the difference.  I was also told  not to think too much, try to run completely barefoot, and the technique would more or less come by itself. So today I’m going to try running With the new shoes …. I’ll keep you updated throughout the process. This is exciting!

Otherwise I just have to say that first impressions of the shoes is very positive. Color, design and fit I am very happy with. But there is one thing I am so pleased with that it have to  be mentioned that they are water resistant. That is a problem Patrik have with his shoes that  is of an other brand.

Do you have experience and tips on barefoot running pleas share them With me 😉

Do you think this sounded interesting and wonder how to buy these shoes  you can go to flexfit.no home page for more info and shopping . They also have several models for both men and women.

 

 

Jeg gjennomførte “Råskinnet”! / I completed “Råskinnet” Yesterday!

English Version further Down the page

råskinnetferdig
Ferdig! Utrolig deilig følelse!

Jeg gjennomførte Råskinnet i går! Grunnen til at jeg sier det på den måten er fordi noen mennesker er ikke naturlige løpere…… og jeg er absolutt ingen naturlig løper! Dette er noe jeg har jobbet med de siste årene, og sakte men sikkert (Veldig sakte!) har jeg fått bedre teknikk, klart å løpe lenger og fortere. Så det er mulighet for alle! …………..uansett jeg er veldig fornøyd, jeg gjennomførte og det gikk overraskende greit 🙂

Jeg var litt urolig dagen før siden ryggen min har kranglet såpass mye. Men vi teipet den opp igjen og det hjalp mye. Skal fortelle litt om Rocktape senere i dag.

Etter å ha vasset gjennom vann, kavet gjennom leire og myr var det alt i alt et utrolig morsomt løp. Og du har en deilig mestringsfølelse på slutten av dagen. Har du ikke løpt det før anbefaler jeg deg å begynne å trene i dag ,og ha det som mål neste år.

Lurer du på hvordan du skal trene til dette løpet? Jeg har ett treningsopplegg liggende på fil. Send meg en mail så sender jeg det til deg:) lindapano@hotmail.no

ENGLISH:

I completed”Råskinnet yesterday! The reason I say it that way is because some people are not natural runners …… and I’m certainly no natural runner! This is something I have worked With the recent years, and slowly (very slowly!) I’ve got better technique, managed to run longer and faster. So it is possible for everyone! ………….. Anyway I am very happy, I completed and it went surprisingly smoothly 🙂

I was a bit worried the day before since my back has quarreled so much. But we taped it up again and it helped a lot. I`ll tell you about RockTape later today.

After wading through the water and mud , it was all in all a great  run. And you have a great sense of achievement at the end of the day. Never done a crosscountry run  before? Make it a goal to start training today and sign up for a run next year.

Are you wondering how to train for a run like this? I have a training program on file. Send me an email and I’ll send it to you 🙂 lindapano@hotmail.no

“Råskinnet”- Cross country running

English version further down the page

Jeg har blitt utfordret. Og jeg svarte JA! Så første helgen i mai står jeg nervøs på startstreken klar til å løpe de 10KM de kaller “Råskinnet”!

“Råskinnet” er ett realt terreng løp på 10KM på Sognsvann. Jeg har blitt fortalt at det er ett hardt løp, men mye moro. Vi får se……

Bildene fra fjor årets løp sier vel  mer en 1000 ord!

Råskinnet1Råskinnet3

Vel når jeg svarte ja så måtte jeg jo begynne litt resurch. Når jeg først skal gjøre det må det jo gjøres ordentlig! Så hvordan trener man til ett sånt løp? Kanskje litt sent å begynne med det nå, men jeg har en del løpe trening…bare ikke så mye i terreng.

Jeg skal legge opp 3 dager i uka hvor jeg spesielt tenker på dette løpet. I følge birkebeiner`n redaktør Kristin Roset skal du visst fint klare å trene deg opp til ett 10KM løp på 3-4 uker med denne formelen.

Dag 1: Langtur på 1-1,5t i terrenget og grusvei i rolig tempo. Da blir du vant til å løpe over lengre tid i lignende terreng som under løpet.

Dag 2: Fartslek i terreng. En times løpetur der du øker og slakker på farten i de midterste 20 min. Du skal ikke få melkesyre, bare leke med tempo vekslinger.

Dag 3:Progresjonstur på grus-eller skogsvei. 10 min rolig oppvarming. Øk så farten hvert 5. min, til du har løpt 45 minutter. De to siste fartstersklene skal gjøre deg ordentlig sliten, og litt melkesyre er greit. Ro ned de siste 10 min. NB! Ikke press deg til melkesyre den siste uken før løpet.

Ikke noe problem å trene ute i dette flotte været
Ikke noe problem å trene ute i dette flotte været

Neste gang skal jeg fortelle dere om denne jentegjengen som kommer på besøk til meg i kveld.

jentegjengen

English:

I have been challenged. And I said YES! So the first weekend of May I stand nervous at the starting line ready to run the 10KM they Call “Råskinnet” (thugs)!

“Råskinnet” is a 10 km cross country race at Sognsvann. I have been told that it is a hard race, but a lot of fun. We’ll see ……
The pictures from last year’s race says more than a 1000 words!

Råskinnet1

Råskinnet3

Well when I said yes I had to start a little resurch. When I do it , it must be done properly! So how do you train for a run like this? Maybe a bit late to start now, but I have done a bit of running  … just not so much in terrain.

I’ll use three days a week where I’m especially thinking of this race. According to birkebeiner `n editor Kristin Roset you will  be able to train yourself ready for a 10KM run in 3-4 weeks with this formula.

Day 1: Long-distance 1-1.5 t mud and dirt road at a slow pace. Then you get used to running for long periods of time in similar terrain during the race.

Day 2: playing With speed on terrain. An hour jog where you increase and decrease on the road in the middle 20 min. DO not get lactic acid, just play with pace exchanges.

Day 3: progression on gravel or road. 10 min quiet pace. Increase speed  every 5 min, until you have run for 45 minutes. The last two speed  increases will make you real tired, and a little lactic acid is fine. Calm down the last 10 min. NB! Do not force yourself to lactic acid during the last week before the race.

No problem exercising outside in this great weather
No problem exercising outside in this great weather

Next time I’ll tell you about this gang of girls who comes to visit me tonight.

jentegjengen