Fredagsutfordringen

English version further down the page

bilde 1

Jeg fikk en utfordring og sender den videre til dere 🙂 Tre ganger i uken skal jeg ute å jogge på morningen. Før jeg løper ut døren skal jeg  nå stå på hendene så lenge jeg klarer ,og ta så mange push-ups jeg kan få til,fortsatt med kun hendene i bakken. Alt dette i 3 måneder.

bilde 2

Så utfordringen til deg er: 3 ganger i uken (gjerne før en joggetur) kaster du deg opp på hendene(Inntil en vegg hvis du trenger støtte),og stå i minimum 30 sekunder. Prøv å øke med minst 5 sek hver uke. Når dette blir lett begynner du med så mange push-ups du klarer. Prøv å øke med 3-5 hver uke. Husk å ikke holde på så lenge at du besvimer 😉

Jeg bør bli sterkere i både armer,skuldre og core.Skal se om jeg får tatt noen før og etter bilder 😉

Begynn i dag du også!!! Fortell meg hvordan det gikk,det syns jeg hadde vært kjempegøy!

Yoga matte fra flexfit.no , Pris:399,-

ENGLISH:

I got a challenge and I am giving  it to you 🙂 Three times a week am going to jog in the morning. Before I run out the door I will now do a hand-stand as long as I can, and take as many pushups as I can do. All this in 3 months.

So the challenge for you is: 3 times a week (preferably before a run) you do a hand-stand (Up to a wall if you need support), and stand for at least 30 seconds. Try to increase by at least 5 seconds each week. When this becomes easy, start with as many pushups as you can. Try to increase by 3-5 every week. Remember not to do the hand-stand  so long that you pass out😉

 I try Will try to  take some before and after pictures😉

Start today !!! Tell me how it went, that would make me happy!