En perfekt avsluttning

English version further down the page

Annonselenke i innlegget

SolnedgangVi avsluttet denne herlige dagen med en deilig joggetur gjennom skogen. Måle stokken viste 30 grader,og luften var tykk og fuktig. Men den følelsen du har når du er ferdig med 4 KM i oppoverbakke kan ikke kjøpes for penger. Det skal være like fint vær i morgen så bare å komme seg ut:)

Bena og rumpa får jo virkelig kjørt seg når du er ute å løper i bakker.Men her kommer to enkle øvelser for armene du raskt kan ta med strikk uansett hvor du er i ferien.

TRICEPS

trieceps3

Bruk strikken bak ryggen,og reguler motstanden ved å gjøre strikken kortere eller lengere. Strekk armen ut og slipp opp rolig tilbake igjen.

BICEPS

Bieceps

Fest strikken under foten. Øvelsen gjøres som vanlige biecepscurl. Her kan du også regulere motstanden ved å gjøre strikken kortere eller lengere. (Se hvordan jeg har tatt strikken to ganger rundt hånden).

HVOR FÅR DU KJØPT STRIKK??
Strikken tar liten plass og veier nesten ingenting,og er derfor super smart å ha med på ferie. Den er alltid pakke med sammen med min yogamatte 😉 Du kan lese mer om  treningstrikken flexfit.no sin hjemmeside.

ENGLISH:

We ended this lovely day with a lovely jog through the woods. Measuring stick turned 30 degrees and the air was thick and humid. But the feeling you have when you finish 4 KM uphill can not be bought with money.

Legs and ass get a real work out  when you are out running  uphill.But here are two simple exercises for the arms you can do wherever you are on holiday.

Where to buy ??
The rubber band takes up little space and weighs almost nothing and is therefore super smart to have on holiday. It is always pack with my yogamat😉 You can read more about this rubber and on  flexfit.no.

 

Jeg gjennomførte “Råskinnet”! / I completed “Råskinnet” Yesterday!

English Version further Down the page

råskinnetferdig
Ferdig! Utrolig deilig følelse!

Jeg gjennomførte Råskinnet i går! Grunnen til at jeg sier det på den måten er fordi noen mennesker er ikke naturlige løpere…… og jeg er absolutt ingen naturlig løper! Dette er noe jeg har jobbet med de siste årene, og sakte men sikkert (Veldig sakte!) har jeg fått bedre teknikk, klart å løpe lenger og fortere. Så det er mulighet for alle! …………..uansett jeg er veldig fornøyd, jeg gjennomførte og det gikk overraskende greit 🙂

Jeg var litt urolig dagen før siden ryggen min har kranglet såpass mye. Men vi teipet den opp igjen og det hjalp mye. Skal fortelle litt om Rocktape senere i dag.

Etter å ha vasset gjennom vann, kavet gjennom leire og myr var det alt i alt et utrolig morsomt løp. Og du har en deilig mestringsfølelse på slutten av dagen. Har du ikke løpt det før anbefaler jeg deg å begynne å trene i dag ,og ha det som mål neste år.

Lurer du på hvordan du skal trene til dette løpet? Jeg har ett treningsopplegg liggende på fil. Send meg en mail så sender jeg det til deg:) lindapano@hotmail.no

ENGLISH:

I completed”Råskinnet yesterday! The reason I say it that way is because some people are not natural runners …… and I’m certainly no natural runner! This is something I have worked With the recent years, and slowly (very slowly!) I’ve got better technique, managed to run longer and faster. So it is possible for everyone! ………….. Anyway I am very happy, I completed and it went surprisingly smoothly 🙂

I was a bit worried the day before since my back has quarreled so much. But we taped it up again and it helped a lot. I`ll tell you about RockTape later today.

After wading through the water and mud , it was all in all a great  run. And you have a great sense of achievement at the end of the day. Never done a crosscountry run  before? Make it a goal to start training today and sign up for a run next year.

Are you wondering how to train for a run like this? I have a training program on file. Send me an email and I’ll send it to you 🙂 lindapano@hotmail.no

“Toughest”

English Version further Down the page

hinder4

For ca. 3 år siden begynte jeg bevisst å jogge for å få bedre kondisjon. Det funket! Selv om starten var hard, og det kjentes ut som å løpe i konstant motbakke. Kondisjonen har blitt bedre, og jeg har komme til ett nivå hvor jeg koser meg når jeg er ute å jogger. Da jeg startet var det mye på asfalt og rette strekker. Etter hvert som kondisjonen bedret seg har det blitt mer skog og terreng. Som dere kanskje har lest tidliger skal jeg løpe “Råskinnet” i begynnelsen av mai. Ett terreng løp som går ved Sognsvann i Oslo. Du kan lese mitt innlegg om løpet her.

NYE UTFORDRINGER

I september kommer “Toughest” til Holmenkollen i Oslo. dette er ett terrengløp med hinder. Vel…. dette må vel være neste mål i prosessen tenkte jeg??! De er vel pålagt å ha ambulansepersonel og bårer der?? Så hva er det verste som kan skje? 😉 Her er litt bilder fra løpet.

Les mer om Toughest her.

hinder7hinder6hinder5hinder3hinder2hindeløype

Ser gøy ut gjør det ikke? Vel… det finner jeg ut av 🙂 Jeg skal selvfølgelig ikke gjøre dette alene, og har klart å lure en venninne til å lide sammen med meg.

Nå må jeg løpe til jobb!  Ha en fantastisk dag alle sammen!!

Lindaskalpåjobb

ENGLISH:

For about. 3 years ago I began jogging consciously  to get fitter. It worked! Although the start was hard, and it felt like running in constant uphill. The condition has improved, and I am at a level where I enjoy myself when I’m out  jogging. When I started there was a lot of asphalt and straight stretches. As the condition improved, it has become more forest and dirt roads. As you may have read earlier  I am running “råskinnetin early May. A cross country race that goes by Sognsvann in Oslo. You can read my post about the race here.

NEW CHALLENGES

In September the race called  Toughest”  comes to Holmenkollen in Oslo. this is a cross country race with obstacles. Well …. This must surely be the next target in the process was I thinking??! Well they are required to have  ambulance and stretchers aren`t they?? So what‘s the worst that can happen? 😉 Over you can see  some pictures from the race.

Read more about Toughest here.

Looks like fun doesn`t it? Well …  I  will surley find out 🙂 I will of course not do this all alone, and I  have managed to convince a friend to suffer along with me.

 Now I have to run to work! Have a great day everyone!

Lindaskalpåjobb

 

“Råskinnet”- Cross country running

English version further down the page

Jeg har blitt utfordret. Og jeg svarte JA! Så første helgen i mai står jeg nervøs på startstreken klar til å løpe de 10KM de kaller “Råskinnet”!

“Råskinnet” er ett realt terreng løp på 10KM på Sognsvann. Jeg har blitt fortalt at det er ett hardt løp, men mye moro. Vi får se……

Bildene fra fjor årets løp sier vel  mer en 1000 ord!

Råskinnet1Råskinnet3

Vel når jeg svarte ja så måtte jeg jo begynne litt resurch. Når jeg først skal gjøre det må det jo gjøres ordentlig! Så hvordan trener man til ett sånt løp? Kanskje litt sent å begynne med det nå, men jeg har en del løpe trening…bare ikke så mye i terreng.

Jeg skal legge opp 3 dager i uka hvor jeg spesielt tenker på dette løpet. I følge birkebeiner`n redaktør Kristin Roset skal du visst fint klare å trene deg opp til ett 10KM løp på 3-4 uker med denne formelen.

Dag 1: Langtur på 1-1,5t i terrenget og grusvei i rolig tempo. Da blir du vant til å løpe over lengre tid i lignende terreng som under løpet.

Dag 2: Fartslek i terreng. En times løpetur der du øker og slakker på farten i de midterste 20 min. Du skal ikke få melkesyre, bare leke med tempo vekslinger.

Dag 3:Progresjonstur på grus-eller skogsvei. 10 min rolig oppvarming. Øk så farten hvert 5. min, til du har løpt 45 minutter. De to siste fartstersklene skal gjøre deg ordentlig sliten, og litt melkesyre er greit. Ro ned de siste 10 min. NB! Ikke press deg til melkesyre den siste uken før løpet.

Ikke noe problem å trene ute i dette flotte været
Ikke noe problem å trene ute i dette flotte været

Neste gang skal jeg fortelle dere om denne jentegjengen som kommer på besøk til meg i kveld.

jentegjengen

English:

I have been challenged. And I said YES! So the first weekend of May I stand nervous at the starting line ready to run the 10KM they Call “Råskinnet” (thugs)!

“Råskinnet” is a 10 km cross country race at Sognsvann. I have been told that it is a hard race, but a lot of fun. We’ll see ……
The pictures from last year’s race says more than a 1000 words!

Råskinnet1

Råskinnet3

Well when I said yes I had to start a little resurch. When I do it , it must be done properly! So how do you train for a run like this? Maybe a bit late to start now, but I have done a bit of running  … just not so much in terrain.

I’ll use three days a week where I’m especially thinking of this race. According to birkebeiner `n editor Kristin Roset you will  be able to train yourself ready for a 10KM run in 3-4 weeks with this formula.

Day 1: Long-distance 1-1.5 t mud and dirt road at a slow pace. Then you get used to running for long periods of time in similar terrain during the race.

Day 2: playing With speed on terrain. An hour jog where you increase and decrease on the road in the middle 20 min. DO not get lactic acid, just play with pace exchanges.

Day 3: progression on gravel or road. 10 min quiet pace. Increase speed  every 5 min, until you have run for 45 minutes. The last two speed  increases will make you real tired, and a little lactic acid is fine. Calm down the last 10 min. NB! Do not force yourself to lactic acid during the last week before the race.

No problem exercising outside in this great weather
No problem exercising outside in this great weather

Next time I’ll tell you about this gang of girls who comes to visit me tonight.

jentegjengen