*HYLETE* treningstøy/ *HYLETE* training clothes

English Version further Down the page

Dette innlegget vet jeg vil være interessant for flere av dere som trener mye og kan kjenne seg igjen når jeg sier at 50% av klesskapet består av treningstøy, men også de som er ute etter å kjøpe ett par skikkelig gode treningsplagg de kan ha lenge uten at det blir slitt og mister passform.

Jeg har ett par krav når jeg skal finne treningstøy:

  • Sitter godt (personlig liker jeg høyt liv)
  • Puster (hater å føle meg klam)
  • Utseende (ikke bare plaggets utseende , men det må se bra ut på også:) )
  • Tåler variert og hardt bruk

Jeg fikk prøve HYLETE cross training tights og har brukt litt tid på dette nå. Det første jeg la merke til var den super lette følelsen. Det er alltid ett pluss! Når det kommer til passform lurer jeg på om jeg kanskje begynne å bli litt sær?! Jeg har blitt helt avhengig av høyt liv.  To ting jeg hater er å bli forstyrret i treningen  fordi jeg må trekke buksen opp  fordi den enten sklir nedover rumpa  eller leggene. MEN med HYLETE tightsen kan du velge om du ønsker lavt eller høyt liv, buksen har en tykk strikk i livet som holder buksen på plass uten å stramme og stoffet klemmer seg rundt kroppen uten å være ubehagelig. Jeg har kunnet trene knebøy, løpt og trent bryting uten at noe har sklidd ned og falt ut;)Nupper og passform er mitt siste krav, jeg bryter mye på matte og trener mye styrke med stenger o.l som lager merker og nupper i vask. Jeg vasker og trener relativt ofte og har enda ikke sett noe skader på tightsen.

Hylet tights

bilde 2hybilde 1hy

Men jeg må ikke glemme å fortelle om HYLETE V-NECK topp. Jeg kan si akkurat det samme om denne toppen. Det aller første jeg la merke til er hvor utrolig lett og myk den er. Aller første gangen jeg brukte den var faktisk i forbindelse med at jeg ikke hadde pakket med meg nok t-skjorter, og det var litt varmere en jeg trodde i Polen da vi skulle ut å spise litt på kvelden.  Men denne kan du like greit bruke på fritiden som når du trener. Denne har også tålt hardt bruk og mange vask uten å miste den feminine formen.

Hylet V-neck

På vei ut for en matbit i Polen 2014
På vei ut for en matbit i Polen 2014

Jeg vil vel si at jeg er svært fornøy med dette funnet og kan absolutt anbefale det videre.  Du kan se flere modeller, farger og handle på http://www.flexfit.no. Og hvis du er rask kan du få med deg den 20% rabatten de har på treningstopper i uke 19(fortsatt noen dager igjen!)

Dette innlegget var vel kanskje mest for jentene,men jeg skal se om jeg kan få ordnet noen bilder til gutta også etter hvert:)

 

ENGLISH

This post I know will be interesting for many of you who exercise a lot and can relate when I say that 50% of the wardrobe consists of sportswear, but also those who are looking to buy a pair of really good workout clothing that will last a long period of time without being worn and loose fit.

I have a few requirements when I find exercise clothes:
◾ Good fitment (personally I like the high waist)
 Breaths (hate to feel clammy)
Appearance (not just the garment appearance, but it has to look good on too 🙂)
Resistant to varied and hard use

I tryed HYLETE crosstraining tights and have spent some time in this now. The first thing I noticed was the super lightweight feel. That is always a plus! When it comes to fit, I wonder if I might start getting a little weird?! I have become totally dependent on the high wais. Two things I hate are to be disturbed in the exercise because I have to pull the pants up because it is either sliding down the bum or legs. BUT  with HYLETE tights, you can choose whether you want low or high waist, the pants have a thick elastic waistband that keeps pants in place without being too tight and the fabric hugs around the body without being uncomfortable. I have been able to train  squats, run and  wrestle With out something slipping down 😉 The fit is my last requirement, I wrestle a lot on the mat and a lot of strength training with rods, etc., and it usually make marks and bumps in the fabrick. I wash and exercising fairly often and have not seen any damage to the tights.

But I must not forget to tell you about HYLETE VNECK top. I can say exactly the same about this top. The first thing I noticed is how incredibly light and soft it is. The first time I used it was actually related to that I did`t bring enough tshirts, and it was a little warmer than I thought in Poland when we were going out to eat in the evening. This top you can just as well use in Your free time as  when you exercise. This has also endured hard use and has been washed many times without losing the feminine form and fit.

I would probably say that I am extremely happy with this find and can certainly recommend it. You can see more models, colors and shop on http://www.flexfit.no. And if you are fast you get the 20% discount they have in training tops this week 19 (still a few days left!)

This post was maybe most for the girls, but I‘ll see if I can arrange some pictures to guys also eventually 🙂

 

 

To nye “reisepartnere”/ Two new “travel partners”

English Version further Down the page

beastie

Lyst på litt hjelp med ømme og stramme muskler??

Jeg må fortelle dere om to gode “reisepartnere” jeg var så heldig å ha med meg på tur i helgen! Etter at kiropraktoren hadde gjort det han kunne med min låste rygg, var det opp til meg å gjøre resten av jobben. Erfaringsmessig er det utrolig viktig å ikke sette seg  ned, og bli sittende over lengre tid. Men heller komme seg ut å gå. Ta seg en god tur med lange skritt.

Ved siden av å gå fikk jeg i oppgave å finne ett sted å få meg litt massasje. Det var ikke like enkelt……og heller ikke noen krise denne gangen! Jeg hadde nemlig vært så heldig å fått en pakke i posten morgningen før avreise med nettopp det jeg trengte. Noen ganger er det helt utrolig hvor heldig man kan være!

Dette er mine to nye “venner”:

Rumble roller og Rumble roller beastie

RumbleRoller er den ultimate skumrulle, og din bestevenn for å løse opp i stram muskulatur og ømme muskler. Anbefalt og brukt av bevegelighetseksperter, fysioterapauter,kiropraktorer, og stort sett det som er av fagfolk ,over hele verden. I motsettning til ordinære skumruller har rumble de umiskjennelige “taggene” som fungerer litt på samme måte som tommelfingre og treffer dypere inn i muskelaturen.


Rumble roller Beastie Det perfekte supplementet til RumbleRolleren. Akkurat det samme konseptet, men brukes for å komme til de mindre tilgjengelige stedene på kroppen, og det hvor RumbleRoller er for stor for å komme til.

Kilde: http://www.flexfit.no

Da jeg  fikk disse produktene var min koffert allerede pakket, og som de fleste jener (Antar jeg?!) Var kofferten  pakket til randen. Men pga. den praktiske størrelsen på Rumblerolleren og Beastien var det det lett å lirke de nedi.  Jeg hadde rullen fremme hver kveld, og den lille beastien hadde jeg med meg i bagen under hele stevne. Den fikk løst opp  stramme muskler i nakke og skulder området, som kom av nerver og spenninger før konkurransen. Det tok ikke lang tid før flere av utøverene på laget fant ut av dette ,og ballen ble brukt på rundgang. Denne må faktisk bare prøves!! Jeg kan trygt si at disse rullene hadde mye å gjøre med at jeg i hele tatt klarte å gå ut i ringen på søndag. Det er viktig å poengtere at den kan brukes på stort sett hele kroppen, ikke bare ryggen som jeg gjorde.

Har du ikke prøvd denne typen produkter før kan du lese mer om det her i flexfit.no sin egen blogg , og bestille varene fra deres hjemme side www.flexfit.no . Ta en titt og jeg er sikker på at du også blir overbevist. Prisen er ikke gal den heller 😉

20140430-090612.jpg

ENGLISH:

Want some help with sore and tight muscles??

I have to tell you about two good “travel partnersI was so fortunate to have with me on tour this weekend! After the chiropractor had done what he could with my locked back, it was up to me to do the rest of the job. Empirically, it is incredibly important not to sit down and be sitting for long periods of time. But rather get out for a walk. Take a good walk with long strides.

Next to walking, I got the task of finding a place to get some massage. It was not as easy as I hoped …… nor any crisis this time! I had in fact been lucky enough to received a package in the mail morgningen before leaving with just what I needed. Sometimes it’s amazing how lucky you can be!

These are my two new “friends“:

Rumble roller and Rumbleroller beastie

Rumble Roller is the ultimate foam roller, and your best friend to loosen up tight muscles and sore muscles. Recommended and used by mobility specialists, physiotherapists, chiropractors, and mostly those professionals worldwide. In opposit to ordinary foam rollers have the unmistakable rumble tags” that works somewhat the same way as the thumb fingers and hit deeper into the musculature.

Rumble roller Beastie The perfect complement to the Rumble Roller. Exactly the same concept, but used to get to the less accessible places on the body, and the Rumble Roller is too big to get to.

Source: http://www.flexfit.no

 

When I received these products was my suitcase already packed, and like most Girls (I Assum?!)the  Was suitcase packed to the brim. But due to the practical size of the RumbleRoller and Beastie it was easy to squeese in. I used the rumbleroller  every night and the little beastie I had with me in the bag during the whole competition. It  fixed up tight muscles in the neck and shoulder area, which came of nerves and tension before the competition. It was not long before several of the athletes on the team found this out, and the ball was used in rotation. This  actually have to be tried! I can safely say that these products had much to do with me making it  out on to   the ring on Sunday.

Have you not tried this type of product before, you can read more about it here in flexfit.no their own blog, and order goods from their home page www.flexfit.no. Take a look and I am sure that you too will be convinced. The price is not crazy  either😉