Kompresjonstøy

English version further down the page

En kjempe lekeplass for voksne…. det er det jeg ser i hvertfall! Dette skal være min lekeplass 4 dager i uken fremover. Her skal jeg forberede meg til “Toughest”, “Oslos bratteste” og “Viking race” ,tre morsomme begivenheter som alle skjer denne høsten. Men det er også her jeg har testet ut mine nye kompresjonssokker.

HVA ER KOMPRESJONSTØY?

hmmm…. skal se om jeg klarer å forklare det enkelt og greit:

  • Kompresjonsklær hjelper kroppen å restituere raskere og yte mer.
  • Øker blodgjennomstrømningen,gir bedre satbilitet og reduserer tretthetsfølselsen og stølhetsfølelsen etter trening.
  • Tøyet øker tempraturen i huden, en fordel i forbindelse med oppvarming.
  • Det er dokumentert at Stramme klær ,spesielt over hofter og knær kan øke eksplosivitet og styrke.
  • De forebygger ømme muskler ved  at presset på huden sørger for blodgjennomstrømning i vevet. Det gjør at blodet er kortere ute i vevet før det strømmer tilbake til hjertet.Immuncellene får da kortere tid til å trenge inn i musklene og bidra til den betennelsen som forårsaker stølhet.

KompresjonAllerede førset gangen jeg brukte kompresjonssokkene  følte  jeg faktisk en veldig merkbar forskjell,og kan krysse av de fleste punktene på listen over. Men det var etter å ha jobbet tre harde arbeidsdager etter hverandre jeg fikk den største AHA-opplevelsen.

DET KJENNES UT SOM JUKS!

Ja det gjør det! Jeg følte at jeg jukset. Jeg kom hjem etter en lang arbeidsdag tung, og hoven i beina,på grensen til kramper. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle komme meg ut av sofaen. To dager før hadde jeg trent noe av det samme og visste hvor tungt det skulle bli. Men denne gangen tok jeg på meg sokkene,og små jogget bort.

Ganske fort kjenner jeg at leggene blir varme.Litt som tiger balsam,men uten den sviende følelsen.Varmen sentrerte seg rundt leggende så det er ingen tvil om at det er kompresjonen som gjorde jobben sin. Etter en liten stund følte jeg meg faktisk bedre en jeg gjorde med beina høyt  på sofaen. Treningen gikk unna i en fei! Det var så let at det kjentes ut som juks,men på en bra måte 😉

Så her i huset blir det kompresjon for alle pengene, og sokkene blir fast inventar i bagen uansett om det er løping eller styrke på planen.

HYLETE KOMPRESJONSSOKKER

HYLETE kompresjonsokker , er en utrolig god sokk som sitter godt og tåler hardt bruk. Sokken har 2 års garanti. De fås kjøpt hos flexfit.no for kun 299,- .De kommer i mange farger til både dame og herre.

kom1komp2komp4komp5komp6komp7

Du kan lese mer om sokkene her.

Som leser av min blogg er jeg så heldig å kunne gi deg 20% på alt HYLETE treningstøy ved å bruke koden: “lindapano” . Gå inn på http://www.flexfit.no å ta en titt!

Veeeeent…. jeg må ikke glemme å vise dere det perfekte tilbehøret 🙂 Jeg elsker capser og denne er HYLETE capsen er  genial. Lett og luftig. Den har blitt med meg på fjellet,løpeturer og treninger i sommer. Perfekt både til fritid,trening og passer til perfekt til de nye sokkene dine 😉

Se alle fargene her

caps1420140701-151327.jpg

ENGLISH:

A giant playground for adults …. that’s what I see! This will be my playground 4 days a the week. Here I’ll prepare myself to Toughest“, “Oslo’s steepest” and “Viking race”, three fun events all happening this fall. But it is also where I have tested out my new compression socks.

WHAT IS COMPRESSION CLOTHING?

hmmm …. ‘ll see if I can explain:
Compression clothing helps the body recover faster and perform better.
Increases blood flow, improves satbilitet and reduces fatuige and muscle soreness feeling after exercise.
 the compression increases the temperature in the skin, a benefit in connection with warm-up.
There is evidence that Tight clothing, especially the hips and knees can increase explosiveness and strength.

Already Forsa time I used compression socks I actually felt a very noticeable difference and can check off most items on the list. But it was after working three hard days in succession I got the biggest AHA experience.

IT FEELS  LIKE I AM CHEATING!

Yes it does!  I came home after a long day of work with heavy and swollen legs. I did not know how to get me off the couch. Two days before I had trained some of the same and knew how hard it would be. But this time I put on my socks, and jogged away.

Pretty soon, I felt my legs getting warmer . A little like  tiger balm, but without the burning feeling. The warm feeling was centered around the legs so there is no doubt that it is the compression that did its job. After a few moments I felt actually better than I did with my legs high on the couch. The training went away in a jiffy! It was so easy  it felt like cheating, but in a good way😉

So in this houseit will be  compression for all  the money. And the socks are permanent fixtures in the bag whether it is running or strength of schedule.

HYLETE COMPRESSION SOCKS

HYLETE compression socks are an incredibly good sock that fits comfortably and can withstand hard use. The sock has a 2 year warranty. They can be purchased from flexfit.no for only 299, . They come in many colors for both men and women.

As a reader of my blog I’m lucky to be able to give you 20% on allHYLETE sportswear with code: lindapano”. Go to http://www.flexfit.no to take a look!

Waaaaait…. I must not forget to show you the perfect accessory 🙂 I love hats and this is HYLETE cap is ingenious. Light and airy. It has been with me on the mountain, out running  and other training sessions this summer. Perfect for recreation, exercise and fits perfectly with the new socks😉

*HYLETE * treningstøy for herrer / *HYLETE* training gear for men

English version further down the page

Etter en strålende 17.Mai feiring våknet vi opp til nok en solfylt dag. Som de fleste andre i byen(som ikke hadde festet for hardt kvelden før;) ) var det om å gjøre å komme seg så fort ut som mulig,man vet aldri hvor mange dager med sol man får i dette landet.

Vi tok en tur til Grorudparken som virkelig har blitt oppgradert ,og ett perfekt sted å ta en piknik,slappe av litt eller trene. Vi valgte det siste og tok noen runder med jogging og trappeløping m.m.

Tidligere har jeg skrevet om  *HYLETE* treningsklær for damer. I dag,som lovet, fikk vi også muligheten til  å ta litt bilder av noen av treningsklærne for herre.

hylete4

Hylete4b

Akkurat som med Dame kolleksjonen legger du først merke til hvor lette og elastiske plaggene er. Neste  er hvordan de ser ut på. Denne shortsen og t-skjorten kan du like gjerne bruke på fritiden som på trening.

Men for å gå litt nærmere i detaljene spurte jeg Patrik noen spørsmål for å finne ut hvordan klærne fungerte for han.

Cross-training short 1.0 (Black/Gun Metal)

Er en shorts laget spesielt for utøveren som driver med flere forskjellige ting. Den  shortsen er  kjempe elastisk og perfekt når du trener knebøy,crossfit eller andre øvelser hvor du trenger at tøyet følger deg, og ikke setter begrensninger. Lommen er smart plassert på siden. Trenger du å ha med deg tlf eller lignende på løpetur slipper du at tingene slår deg i låret hele veien. Denne shortsen blir levert med 2 års garanti! Det er så mye bra med denne shortsen at du nesten bare må gå inn å lese mer om den.

Du finner shortsen her

57368_Hylete_Cross-training_short_1_0__Black_Gun_M_1

hopp

Tri performance 2.0 tee (Vintage Black/Neon Green)

Også denne super lette trenings overdelen har faktisk 2 års garanti. Sitter lett, ledig og  sydd i en flaterende V-form. Vi testet dette tøyet under den varmeste tiden på dagen, og ett stort pluss for denne overdelen er hvor fort den tørker.

Du finner denne overdelen i flere varianter her.

54141_tri_performance_2_0_tee__Vintage_Black_Neon__1

Vil du lese mer eller sjekke ut andre modeller og farger kan du gå inn på flexfit.no for mer info.

Foto: Linda Pano

ENGLISH

After a glorious 17th of May celebration we woke up to another  sunny day. Like most others in town we got out as soon as possible. You never know how many days of sunshine you get.

took a trip to Grorudpark that has really been upgraded, and a perfect place to take a picnic, relax a bit or workout. We chose the latter and took a few rounds of jogging or stair running etc.

Previously I’ve written about * HYLETE * workout clothes for women. Today, as promised, we got the opportunity to take some pictures of some of the workout clothes for men.

Just like with the womans collection you first notice how light and elastic the garments are. Next we noticed is how they looked on. These shorts and tshirt you might as well use in your spare time as during training.

But to go a little further in detail I asked Patrik a few questions to find out how the clothes worked for him.

Cross-training short 1.0 (Black / Gun Metal)

Is a shorts made ​​specifically for the athlete who trains several different things. It was elastic and perfect when you exercise squats, crossfit and similar things. The pocket is  cleverly positioned on the side. If you Need to carry telephone or similar on your run. These shorts comes with 2 years warranty!

You can find shorts here

Tri performance 2.0 Tee (Vintage Black / Neon Green)

Also this super lightweight training top  actually comes with  a 2 year warranty. Sitting easy and free, and made ​​in a flattering Vshape. We tested this Traing top during the hottest hours of the day and a big plus  is how fast it dries.

You find several varieties here

Want to read more or check out other models and colors you can go to flexfit.no for more info.